Współpraca zagraniczna

WSAP jest członkiem International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA), International Institutes of Administrative Sciences (IIAS), European Group of Public Administration (EGPA), Network…

ECTS

– OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE SOCRATES / ERASMUS –  Traktat powołujący do życia Unię Europejską zobowiązał Wspólnotę do położenia większego nacisku na działania w sektorze…

Program nauczania

PROGRAM NAUCZANIA W uczelni prowadzone są systematyczne prace nad unowocześnianiem programu nauczania tak, aby nasi studenci poznali nie tylko osiągnięcia nauki światowej, ale również nabyli…

Studenci

SAMORZĄD STUDENCKI Wszyscy studenci WSAP tworzą samorząd studencki, którego organem jest Rada Samorządu Studentów WSAP wyłaniana corocznie w powszechnych uczelnianych wyborach (wybory odbywają się na…

Rekrutacja

Rekrutacja na studia w systemie stacjonarnym: odbywać się będzie na podstawie Uchwały nr 28/2005 Senatu WSAP w Białymstoku z dnia 19.12.2005r. w sprawie warunków rekrutacji…

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku szczególnie polecamy pracownikom administracji rządowej i samorządowej, menedżerom biznesu, pracownikom instytucji sektora prywatnego, nauczycielom, metodykom,…

Studia

Zapraszamy do studiowania w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, korzystającej z najnowszych technologii ułatwiających przyswajanie wiedzy i nowoczesnej programowo. Przekazujemy wiedzę i umiejętności niezbędne…

Kontakt

PAŁAC LUBOMIRSKICH Numery zewnętrzne: +48 (85) 732-26-09 +48 (85) 732-12-96 +48 (85) 732-12-93 Numery wewnętrzne: 111– Rektorat 119 – Fax – PAŁAC 128 – Dział…

Goście WSAP

– 2007 – Prof. Robert Castle – z Uniwersytetu Amerykańskiego w Bułgarii, – 2006 – Prof. Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego z listy…

Dorobek kadry

DOROBEK NAUKOWY PRACOWNIKÓW WSAP(ZATRUDNIONYCH RÓWNIEŻ W UCZELNI PAŃSTWOWEJ) LATA 2000 – 2002 Prof. dr hab. Bogusław Cudowski Prof. dr hab. Elżbieta Czykwin Prof. dr hab. Dariusz…