Stypendia zagraniczne

STYPENDIA

Stypendia / Staże / Konferencje

Zapraszamy do korzystania z bazy danych o stypendiach oraz programach szkoleniowych dla studentów i kadry naukowo-dydaktycznej.

Baza jest regularnie uaktualniana i jeśli chcecie otrzymywać informacje bezpośrednio na swój adres poczty elektronicznej prosimy o kontakt z Ulą Dawidowską (ulla_daw@wsap.edu.pl) lub Robertem Szczepankowskim (rszczepankowski@wsap.bialystok.pl ).

Zachęcamy również do udziału w tworzeniu tego linku poprzez przesyłanie nam informacji o możliwościach wyjazdowych na studia, staże i praktyki. Dzięki waszym informacjom nasza baza będzie atrakcyjniejsza dla użytkowników. 
Chcielibyśmy również prosić osoby, które uczestniczyły w wyjazdach stypendialnych o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami, informacjami użytecznymi dla potencjalnych stypendystów.

Ula Dawidowska i Robert Szczepankowski

Linki/ Links

– Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.socrates.org.pl 
– Leonardo da Vinci 2000-2006
 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html
– Soros Fundation www.soros.org/grants  
– Open Society Institute www.osi.hu 
– Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej www.buwiwm.edu.pl  
– Portal Gazety Wyborczej www.gazeta.pl  
– Network of Institutes and Schools of Public Administration in CEE www.nispa.sk  
– European Group of Public Administration www.iiasiisa.be/egpa/agacc.htm 
– International Institue of Public Administration www.iiasiisa.be  
– U.S.-Polish Fulbright Commission www.fulbright.edu.pl