Studia

Zapraszamy do studiowania w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, korzystającej z najnowszych technologii ułatwiających przyswajanie wiedzy i nowoczesnej programowo. Przekazujemy wiedzę i umiejętności niezbędne do poruszania się w polskiej i międzynarodowej administracji publicznej, polityce, nauce, gospodarce.

Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia, dbamy o pozytywny wizerunek swoich studentów i absolwentów. Uczelnia ma charakter otwarty, studenci mogą weryfikować swoją wiedzę podczas spotkań z wybitnymi praktykami samorządu terytorialnego, struktur rządowych i europejskich. Mieliśmy zaszczyt gościć w naszych murach prezydentów RP: Lecha Wałęsę i Aleksandra Kwaśniewskiego, premierów RP: Włodzimierza w Cimoszewicza, Jerzego Buźka, ambasadora USA w Polsce: Christophera R. Hilla, ambasador RPA: Sikose Miji, ambasadora Indii: R. L. Marayana, osobistości życia publicznego: prof. Jerzego Bralczyka, prof. Barbarę Skargę, prof. Dariusza Rosatiego, Janinę Ochojską, Bronisława Komorowskiego, Tomasza Lisa, Mariana Krzaklewskiego, Janusza Korwina-Mikke, Krzysztofa Rutkowskiego i wielu innych.

Zapraszamy do studiowania w szkole z przyszłością. Nasi najlepsi studenci mają możliwość odbywania praktyk i staży za granicą. Już dziś mogą korzystać z doświadczeń, jakie oferują nasi partnerzy w całej Europie, a oferta ta poszerza się, bo idea globalnej wioski obliguje nas do nawiązywania coraz liczniejszych kontaktów naukowych. W październiku 2004 r. obok zabytkowego Pałacu Lubomirskich udostępniamy nowoczesny budynek dydaktyczny na miarę XXI wieku o powierzchni 4,7 tys. m2. Niepowtarzalną atmosferę WSAP tworzą jej studenci. Aktywnie działają w kołach naukowych, Centrum Informacji Administracyjnej, sekcjach sportowych, redagują pismo studenckie „WSAPer”. Chór WSAP nagrał pierwszą płytę. Kabaret studentów WSAP „Na Bis” zajął 4 miejsce w Lidze Kabaretów Białostockiej Pustyni Kabaretowej.

Zapraszamy do studiowania w szkole przyjaznej, wyposażonej w pakiet pomocy socjalnej i nagrody rektora dla najlepszych.

Wydział Nauk  Humanistycznych i Społecznych WSAP kształci na kierunkach:

  • Administracja
  • Filozofia
  • Szkoła pisarstwa w toku studiów filozoficznych
  • Kulturoznawstwo
  • Stosunki Międzynarodowe
  • Zdrowie Publiczne