Studia podyplomowe

Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku szczególnie polecamy pracownikom administracji rządowej i samorządowej, menedżerom biznesu, pracownikom instytucji sektora prywatnego, nauczycielom, metodykom, dydaktykom, pracownikom placówek oświatowych i edukacyjnych, studentom ostatnich lat oraz wszystkim, których ambicją jest doskonalenie umiejętności i poszerzenie wiedzy.

Oferujemy Państwu bogatą ofertę Studiów z unowocześnionymi programami, interaktywnymi metodami i formami pracy oraz nowoczesnymi sposobami przekazywania informacji i materiałów dydaktycznych za pomocą systemu „Wirtualnej Uczelni”.

W WSAP prowadzone są systematyczne prace nad aktualizowaniem programów nauczania oraz dostosowaniem zakresu treści przedmiotowych i kształconych umiejętności do wymogów europejskich. 

W trakcie nauczania podyplomowego kształcimy umiejętności postawy oraz rozwijamy zdolności pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie. Znakomita kadra i specjaliści z różnych dziedzin gwarantują Państwu osobistą satysfakcję i kwalifikacje zawodowe konkurencyjne na rynku pracy. Kształcimy osoby kompetentne w wielu specjalnościach, które nie tylko potrafią „COŚ” zrobić, ale doskonale sobie „Z TYM” radzą. 


Rekrutacja na studia podyplomowe

Szczegółowych informacji udziela: 

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych 

tel. 0/prefix/85 732-12-93 wew.  116; 122

podyplomowe@wsap.edu.pl


STUDIA PODYPLOMOWE:

  • Nowe Kwalifikacje – Nowa Przyszłość. Studia Podyplomowe dla pracowników instytucji rynku pracy.
  • Podyplomowe Studia Organizacji Pomocy Społecznej 
  • Podyplomowe Studia Wiedzy o Społeczeństwie i Edukacji Europejskiej 
  • Podyplomowe Studia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego 
  • Podyplomowe Studia Wiedzy o Kulturze 
  • Podyplomowe Studia Współczesnych Metod Administrowania Sprawami Publicznymi
  • Podyplomowe Studia Pośrednictwa Pracy
  • Podyplomowe Studia Finansowania Ochrony Środowiska
  • Podyplomowe Studia Rozwoju Regionalnego i Zarządzania Projektami Unii Europejskiej

Archiwum – Studia Podyplomowe w ramach Projektu „Promowanie postaw przedsiębiorczości w szkołach średnich województwa podlaskiego” >>>>