Studenci

SAMORZĄD STUDENCKI

Wszyscy studenci WSAP tworzą samorząd studencki, którego organem jest Rada Samorządu Studentów WSAP wyłaniana corocznie w powszechnych uczelnianych wyborach (wybory odbywają się na przełomie października – listopada), w których wszyscy studenci (dzienni , wieczorowi, zaoczni) mają prawo głosu.

Rada Samorządu Studentów WSAP:

 • opiniuje i współdziała przy rozdziale środków finansowych przeznaczonych na cele studenckie,
 • informuje studentów na bieżąco o swojej działalności i zmierzeniach, 
 • współdziała w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących studentów WSAP,
 • organizuje życie kulturalne studentów na uczelni,
 • wybiera delegatów do Parlamentu Studentów RP oraz MONSSUN (Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepaństwowych),
 • wybiera przedstawicieli do komisji stypendjalnych i komisji dyscyplinarnych,
 • wybiera Przewodniczącego Rady SS WSAP oraz Prezydium ( Wiceprzewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza).
 • Przewodniczący Rady reprezentuje studentów na posiedzeniach Senatu WSAP.

Obecne władze Samorządu Studentów:

 • Przewodnicząca: Agnieszka Mantiuk – III rok Stosunków międzynarodowych
  – tel.: +48 508 417 388
 • Wiceprzewodniczący: Marek Ryszard Łagoda – II rok Stosunków międzynarodowych
 • Sekretarz: Aneta Mantiuk – I rok zaoczny Stosunków międzynarodowych
 • Skarbnik: Marek Zajkowski – II rok Administracji

KONTAKT: +48 85 732 12 93 wew. 131

samorzad-wsap@wsap-mail.edu.pl

KOŁA NAUKOWE I ORGANIZACJE STUDENCKIE DZIAŁAJĄCE NA WSAP:

Niezależne Zrzeszenie Studentów WSAP
e-mail: nzs.wsap@wp.pl

Studencka Organizacja Praw Człowieka WSAP
e-mail: sopc@wsap.edu.pl

Centrum Informacji Administracyjnej WSAP
e-mail: cia@wsap.man.bialystok.pl

Uczelniany Klub Integracji Europejskiej WSAP
e-mail: ukie@wsap.man.bialystok.pl

Koło Filozoficzne WSAP
e-mail: kfilozoficzne@wsap-mail.edu.pl

Dyskusyjne Koło Filmowe WSAP
e-mail: dkfilmowe@wsap-mail.edu.pl

Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych WSAP
e-mail: ksm@wsap-mail.edu.pl

Kabaret „Na Bis” WSAP
e-mail: na_bis@o2.pl

Teatr „Administratorium” WSAP
e-mail: teatr-administratorium@wsap-mail.edu.pl

Chór WSAP
e-mail: chor@wsap.edu.pl

Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy WSAP

Stowarzyszenie Absolwentów WSAP
e-mail: absolwenci@wsap.edu.pl

AIESEC

Międzynarodowe stowarzyszenie studentów AIESEC jest największą na świecie apolityczną organizacją edukacyjną prowadzoną wyłącznie przez studentów. Zostało założone w 1948 roku w Sztokholmie. W Białymstoku oddział AIESEC powstał w 1992 roku i skupia studentów wszystkich białostockich uczelni. 

Głównym celem stowarzyszenia jest edukacja młodych ludzi z całego świata. Organizacja rozwija ich indywidualne umiejętności, głównie przez prowadzenie międzynarodowych programów wymiany praktyk oraz organizacji projektów i seminariów edukacyjnych o tematyce gospodarczej. 

AIESEC obecnie zrzesza 50000 studentów z 87 krajów świata. W Polsce istnieją 23 komitety lokalne zrzeszające ponad 1000 aktywnych członków. Jednym z nich jest Komitet Lokalny AIESEC Białystok. 

AIESEC skupia się na: 

– szerzeniu zrozumienia międzynarodowego; poczucia tolerancji wobec innych ludzi, ich obyczajów, tradycji i zachowań, 
– kreowaniu potrzeby ciągłego uczenia się oraz dzielenia się informacją i pomysłami, 
– rozwijaniu przedsiębiorczości, która przynosi kreatywne i odpowiedzialne społecznie rozwiązania. 

Więcej informacji o AIESEC znaleźć można na stronie: www.bialystok.aiesec.pl, bądź uzyskać pisząc na adres: bialystok.pl@aiesec.net. 

DEBATY OKSFORDZKIE

Studenci WSAP prowadzą warsztaty debatanckie i organizują debaty oksfordzkie w białostockich szkołach średnich, ucząc młodzież demokratycznej formy prezentowania swoich poglądów i dyskutowania oraz prezentacji publicznych. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej jest jednym z nielicznych w Polsce ośrodków debat oksfordzkich. „Studenci przeprowadzili m.in. debaty: „Ta strona uważa, że media powinny być pod kontrolą”, „Ta strona uważa, że biedne gminy nie stać na bogatych urzędników”, „Ta strona uważa, że zbyt łatwo może zginąć 300 tys. ludzi”, „Ta strona uważa, że kobiety powinny służyć w polskiej armii”, „Ta strona uważa, że integracja europejska jest zagrożeniem dla kultur narodowych”, „Ta strona uważa, że nauczyciel ma zawsze rację”. Studenci organizują spotkania z wybitnymi osobowościami życia publicznego. „Dlaczego warto pomagać innym?” z Janiną Ochojską, szefową Polskiej Akcji Humanitarnej, „Czy moralność umożliwia skuteczną politykę?” z Wiesławem Walendziakiem, ówczesnym szefem Kancelarii Premiera RP, „Polska w NATO – szanse i zagrożenia” z posłem Bronisławem Komorowskim, Zbigniewem Bujakiem, prezesem Głównego Urzędu Ceł itp.