Siedziba Uczelni

Pałac Lubomirskich – siedziba WSAP

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej jest właścicielem zabytkowego Pałacu Lubomirskich, położonego w malowniczym zespole parkowym. Budynek ten, to obok Pałacu Branickich, perełka architektoniczna Podlasia. Wybudowany został w XIX wieku na zamówienie senatora Aleksandra Kruzenszterna. Rozwiązania architektoniczne pałacu nawiązują do lekkich, klasycyzujących willi wznoszonych na obszarze Europy Środkowej w połowie XIX wieku pod wyraźnymi wpływami wielkiego niemieckiego architekta Schinckla. Tutaj w roku 1897 przebywał car Rosji Mikołaj II. W czasie II wojny budynek był rezydencją gauleitera Ericha Kocha.

Gruntownie wyremontowany Pałac Lubomirskich dysponuje komfortowymi pomieszczeniami dydaktycznymi. Należą do nich duże aule wykładowe po ok. 200 miejsc wyposażone w klimatyzację, nagłośnienie, ekrany, rzutniki, wygodne fotele ze stolikami oraz sale ćwiczeniowe ze sprzętem audio-video i rzutnikami. W miarę potrzeb na cele dydaktyczne wykorzystywane są siedziby zakładów naukowych oraz sala posiedzeń Senatu.

W laboratorium komputerowym studenci mogą przez cały dzień korzystać z internetu, poczty elektronicznej oraz najnowszych programów prawniczych. Sala do zajęć komputerowych z 20 stanowiskami pozwala praktycznie przygotować studentów do obsługi komputerów klasy PC oraz szybkiego opanowania oprogramowania. Wykorzystując takie narzędzia jak edytor tekstów, arkusze kalkulacyjne, programy graficzne i programy do obsługi baz danych, można efektywniej i lepiej rozwiązywać zadania i podejmować decyzje.

Na inaugurację roku akademickiego 2004/2005 WSAP wzbogacił się o nowy – funkcjonalny i nowoczesny – budynek: Collegium Novum. Znajdują się w nim dwie aule (na 450 i 250 osób), sale ćwiczeniowe, biblioteka, siłownia i sala fitness oraz bar. Obiekt jest na miarę XXI wieku.