Przejęcie działalności gospodarczej po śmierci właściciela firmy

Sukcesja to przekazanie praw i obowiązków następcy prawnemu, zwykle dzieciom. Pozwala to zachować ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa mimo śmierci właściciela i zmiany pokoleniowej.

Śmierć właściciela firmy oznacza konieczne zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warto jednak zadbać o to jeszcze za życia – dobre przeprowadzenie procesu sukcesji jest prawdziwym wyzwaniem zarówno dla właściciela, jak i członków jego rodziny, ale też całego zespołu firmy, czyli pracowników.

Sukcesja dla nikogo nie jest przyjemna, ale jest też nieunikniona i tak trzeba do niej podejść – jak do jednego z obowiązków. Odpowiednie przygotowanie zapewni ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jej umocnienie. Szczegółowe informacje, jak dokonać sukcesji – także przez Internet, wykaz potrzebnych dokumentów itd., można znaleźć na portalu www.biznes.gov.pl.

Warto dodać, że ważna jest też wielkość firmy – jednoosobową działalność gospodarczą najlepiej przekształcić. Przepisy prawa nie dają możliwości przejścia przedsiębiorstwa jednoosobowego na następcę prawnego. Po śmierci przedsiębiorcy działalność zostaje skreślona z ewidencji, wygasa REGON, NIP, traci uzyskane wcześniej zezwolenia, koncesje, licencje, umowy, pełnomocnictwa, prawa, obowiązki itd. Aby móc kontynuować działalność, należy uzyskać postanowienie o nabyciu spadku lub poświadczenie dziedziczenia. Trzeba jednak założyć nową działalnością gospodarczą – łatwiej zatem, wcześniej, przekształcić jednoosobową działalność w spółkę osobową.

KKw, fot.stevepb/Pixabay8