Promocja uczelni

Promocja uczelni tel. 085 732 14 89 wew. 209 i 218

Joanna Dolecka – Koordynator promocji uczelni 
Specjalista ds. public relations
Tel. +48 0668-001-066

jdolecka@wsap.edu.pl 

Justyna Łazuk – Organizator promocji uczelni

j.ejsmont@wsap.man.bialystok.pl

Maciej Gajewski – Specjalista ds. reklamy
Tel. +48 0602-611-112

mgajewski@wsap.man.bialystok.pl