Program nauczania

PROGRAM NAUCZANIA

W uczelni prowadzone są systematyczne prace nad unowocześnianiem programu nauczania tak, aby nasi studenci poznali nie tylko osiągnięcia nauki światowej, ale również nabyli praktyczne umiejętności administrowania sprawami publicznymi oraz mieli dobre rozeznanie w sprawach międzynarodowych. W tym celu ostatni rok poświęcony jest kształceniu specjalistycznemu. Studenci, zgodnie z zainteresowaniami, mają w ramach studiów możliwość wybrania następujących specjalności: 

Administracja: 

Administracja ogólna, 
Administracja skarbowa, 
Zarządzanie służbami porządku publicznego, 
Zarządzanie służbą zdrowia, 
Pomoc społeczna, 
Zarządzanie oświatą, 
Kontrola administracji, 
Zarządzanie turystyką, 
Administracja celna, 
Integracja Europejska. 

Stosunki międzynarodowe:  

Polityka regionalna, 
Służby zagraniczne, 
Integracja europejska, 
Zarządzanie funduszami zagranicznymi, 
Służby graniczne, 
Stosunki międzynarodowe Europy Środkowo – Wschodniej.

Filozofia:  

Historia filozofii i etyka, 
Logika i metodologia, 
Filozofia współczesna, 
Filozofia przyrody, 
Filozofia języka. 

Zdrowie publiczne:  

Zdrowie publiczne,

Kulturoznawstwo:  

Socjologia kultury,
Psychologia międzykulturowa.