Obszar działania komornika sądowego

mapa

Każdy komornik działa w ramach określonego rewiru, którego obszar terytorialny wyznacza Sądu, przy którym wykonuje on wyznaczone przez ustawę czynności. W ramach tego samego obszaru działa wielu komorników. Mimo to w określonych przypadkach komornik może realizować zadania poza wyznaczonym obszarem.

Komornik działa przy danym sądzie rejonowym 

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który wykonuje postanowienia sądu. W Ustawie z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 771,1443, 1669.) zapisano, że komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy danym sądzie rejonowym. Oznacza to, że jest organem władzy publicznej i wykonuje czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym zgodnie z postanowieniem danego sądu.

Rewiry komornicze a wybór komornika 

Najczęściej komornik lub komornicy prowadzą swoje działania na danym terenie – w obrębie swojego rewiru. Rewir komorniczy to obszar właściwości sądu rejonowego, ew. dwóch lub kilku sądów rejonowych. Wykaz komorników, wraz z adresami kancelarii, posiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Wyszukiwarka pozwala łatwo ustalić, którzy komornicy działają w danym rewirze, a dokładne informacje o komornikach działających przy danym sądzie rejonowym są zamieszczane na stronie internetowej każdego z nich.

Wybór komornika – czy to możliwe?

W niektórych przypadkach wierzyciel ma jednak prawo wybrać komornika – gdyż na przykład zna opinie o jego skuteczności lub chciałby wybrać go z polecenia – lecz jest zobowiązany ponieść koszty jego dojazdu oraz ew. noclegu. Jeśli wierzyciel chce wybrać komornika spoza rewiru, musi złożyć specjalny wniosek o wszczęcie egzekucji, a także pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru – nie musi być ono długie, może składać się z jednego czy dwóch zdań, ale jest ono wymagane.

Ponadto działania te muszą odbywać się w granicach właściwości sądu apelacyjnego, w których jest siedziba wybranego komornika. Warto jednak wiedzieć, że są wyjątki – nie można mianowicie wybrać komornika przy egzekucji z nieruchomości.

Komornik – specjalizacja po studiach prawniczych 

Studia prawnicze pozwalają na różne możliwości. Trzeba wybrać konkretną dziedzinę, w której będziemy się specjalizować. Marzeniem wielu osób jest zawód sędziego, który jednak wymaga dużej odpowiedzialności, ale też daje prestiż.

Inni wybierają zawód notariusza – można przygotowywać dokumenty prawne czy akt notarialny. Kolejna specjalizacja to komornik – jest to coraz popularniejszy kierunek w prawie. Komornicy egzekwują wyroki sądów i zajmują nieruchomości i ruchomości osoby zadłużonej. Wiele kancelarii oferuje dodatkowo mediacje, negocjacje na rzecz klientów oraz kompleksowe doradztwo.

Rada Izby Komorniczej w Białymstoku – rewiry komornicze

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Sąd Okręgowy w Łomży

Lena.k, f: Free-Photos / pixabay