Kim jest broker ubezpieczeniowy?

broker

Broker to niezależny pośrednik ubezpieczeniowy, którego rolą jest reprezentowanie interesów swojego klienta. Wykonuje czynności prawne, mające związek z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia w jego imieniu itd.

Broker ubezpieczeniowy działa na rzecz klienta, szukając dla niego najlepszej polisy, odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej – to podstawowa różnica między brokerem a agentem ubezpieczeniowym. Ten drugi również jest pośrednikiem, ale działa na rzecz firmy ubezpieczeniowej i to o jej interesy ma za zadanie dbać.

Zawód brokera reguluje ustawa z 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym i wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności o takim charakterze. Warto też dodać, że broker ubezpieczeniowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

Najniższe ceny tylko w Adler Brokers

Aby odpowiedzieć na bieżące potrzeby i oczekiwania klientów, broker jest nie tylko pośrednikiem, ale też doradcą, co ma szeroką wiedzę specjalistyczną i duże doświadczenie, więc szybko znajdzie i doradzi najkorzystniejsze dla swojego klienta rozwiązanie ubezpieczeniowe. Pełni też rolę analityka, bo potrafi świetnie ocenić ryzyko i znaleźć odpowiednie rozwiązanie minimalizujące i zarządzające tym ryzykiem.

AnnaTok / pixabay / geralt