Jakie prawa ma student?

Karta praw studenta jest powszechnie obowiązującym dokumentem stworzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przyjrzyjmy się bliżej, co ten dokument zawiera i co z niego wynika dla każdego studenta?

Karta Praw Studenta zawiera 10 podstawowych uprawnień, które obowiązują każdego studenta bez wyjątku niezależnie od tego, czy uczy się dziennie, czy zaocznie. Nie ma także znaczenia kierunek studiów ani miasto.

  1. Jesteś najważniejszym podmiotem uczelni.

Ten punkt odnosi się bezpośrednio do uproszczonych zasad przyznawania stypendiów naukowych oraz socjalnych.

  1. Każdy maturzysta ma równe szanse w dostępie do studiów bezpłatnych.

Oznacza to, że każdy ma prawo do na wybranym przez siebie kierunku studiów po spełnieniu warunków przyjęcia.

  1. Każdy student ma równe szanse w dostępie do studiów na drugim kierunku.

Mamy prawo do równoległego studiowania na drugim kierunku studiów i przez pierwszy rok są one bezpłatne.

  1. Uczelnia nie może pobierać opłat za egzaminy i podstawowe usługi edukacyjne.

Dotyczy to zarówno uczelni publicznych, jak i prywatnych.

  1. Prawa studenta chroni umowa cywilno-prawna z uczelnią publiczną i niepubliczną

Umowa określa wszystko, do czego masz prawo oraz jakie ciążą na Tobie obowiązki. W przypadku studentów uczelni prywatnych, zaocznych i wieczorowych umowa określa także wielkość i sposób płatności czesnego, dzięki czemu masz gwarancję niezmienności ceny.

  1. Uczelnia nie może pobierać od studenta żadnych dodatkowych opłat nieprzewidzianych w umowie ze studentem.
  2. Każdy student ocenia pracę nauczyciela akademickiego.

Niestety w tym przypadku najczęściej prawo sobie a praktyka sobie.

  1. Każdy student ma prawo do jawnej obrony pracy dyplomowej.

Student lub promotor ma prawo wnioskować o jawność obrony pracy licencjackiej, magisterskiej czy inżynierskiej.

  1. Uczelnia prowadzi obowiązkowy monitoring losów zawodowych studentów w celu dostosowania programów do potrzeb rynku pracy.

To cenna wiedza, dzięki której uczelnie są w stanie dostosować z wyprzedzeniem program studiów do panujących realiów rynkowych.

  1. Rzecznik praw absolwenta działa na rzecz szybkiego wejścia absolwentów na rynek pracy.

Instytucja takiego rzecznika działa od 2011 roku. Ma on za zadanie rekomendowanie takich rozwiązań prawnych oraz systemowych, które ułatwią absolwentom skuteczne wejście na rynek pracy.

 

(MM/fot.:geralt/Pixabay)