Informacje o WSAP

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr DNS 1-0145/115/TBM/96 z28 czerwca 1996 r. oraz statutem Wyższa Szkoła Administracji Publicznej jest zawodową wyższą szkołą niepaństwową, działającą na zasadach organizacji non-profit i wpisaną do rejestru uczelni niepaństwowych pod nr 102. Jest uczelnią w pełni samodzielną, z pełną osobowością prawną, samofinansującą się. Cały dochód przeznaczany jest na dalszy rozwój uczelni. Założycielem WSAP jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

W roku akademickim 2004/2005 w WSAP kształci się 4245 studentów, w systemie studiów dziennych 1733 , zaocznych i wieczorowych – 2512. Osiemdziesiąt procent studentów zaocznych WSAP stanowią pracownicy urzędów administracji samorządowej i rządowej województwa podlaskiego.

Uczelnia kształci studentów na kierunku:

  • administracja,
  • stosunki międzynarodowe,
  • filozofia,
  • kulturoznawstwo,
  • zdrowie publiczne.

W 2005 r. w rankingu „Rzeczpospolitej” i miesięcznika „Perspektywy” Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku zajęła 1. miejsce w Polsce spośród najlepszych niepaństwowych uczelni licencjackich.

W 2004 r. w rankingu tygodnika „Newsweek” – w którym, jak piszą autorzy „jedynym kryterium, według którego oceniamy szkoły wyższe, jest ich skuteczność w przygotowaniu absolwentów do zdobycia dobrej pracy” -Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku zajęła 32. miejsce wśród uczelni niepaństwowych w Polsce, plasując się na najwyższej pozycji spośród uczelni niepublicznych w regionie.