Historia WSAP

2006

Grudzień – Wieczór Wigilijny rozpoczęły jasełka w wykonaniu chóru WSAP i teatru studenckiego „Administratorium”. Pieniądze z aukcji prac wykonanych przez białostockich artystów fotografików zasiliły Fundusz „Białystok Ojcu Świętemu”.

Grudzień – W ramach programu JEAN MONNET zaproszono chętnych studentów II i III roku studiów stacjonarnych wszystkich kierunków WSAP do wzięcia udziału w fakultatywnych zajęciach z zakresu „Ochrony Praw Człowieka i Wolności Ekonomicznych w Unii Europejskiej”.

Grudzień – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej i Radio Białystok zorganizowały trzecie już spotkanie z cyklu „Opera dla o(d)pornych”. Tym razem – „Szekspir w operze część 2”.

Grudzień – Studencka Organizacja Praw Człowieka przy WSAP po raz drugi zorganizowała 24-godzinny Maraton Pisania Listów pod patronatem Amnesty International w obronie konkretnych osób na całym świecie, których prawa są naruszane i łamane. Celem akcji było napisanie jak największej liczby listów w oparciu o sprawdzone, najbardziej aktualne przypadki naruszenia podstawowych praw człowieka. Listy te zostały wysłane do decydentów politycznych na całym świecie.

Grudzień – Filozoficzne Koło Naukowe WSAP zorganizowało w kawiarni Cabaret w Białymstoku dyskusję z poetą Jerzym Plutowiczem na temat Sytuacja książki wobec inwazji cywilizacji obrazkowej i globalizacji. Spotkanie połączono z promocją zbioru esejów Plutowicza nagle, w świecie, który ukazał się jesienią tego roku nakładem wydawnictwa WSAP.

Listopad – Odbyły się dwudniowe I Warsztaty Filozofii Politycznej im. Stanisława Staszica pod auspicjami Grupy Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów Parlamentu Europejskiego pt. Wolność i tolerancja.
Organizatorami warsztatów były: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

Październik – 21 października odbyła się Uroczysta Inauguracja Studiów Podyplomowych. W nowym roku akademickim 2006/2007 wzbogaciliśmy ofertę studiów o nowe kierunki: Podyplomowe Studia Rozwoju Regionalnego i Zarządzania Projektami Unii Europejskiej oraz Studia Podyplomowe Finansowania Ochrony Środowiska, na realizację których WSAP pozyskał środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Październik – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. St. Staszica w Białymstoku została laureatem Nagrody Środowiska Studenckiego w przeprowadzonej przez Parlament Studentów RP i „Gazetę Studencką” III edycji konkursu „Uczelnia Przyjazna Studentom”.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 13 października w warszawskim klubie Palladium.

Październik – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało w roku akademickim 2006/2007 stypendia ministra za wybitne osiągnięcia w nauce studentom WSAP:
1) Mirosławowi Miniszewskiemu – II rok studiów stacjonarnych, kierunek: filozofia
2) Agacie Bocianowskiej – III rok studiów niestacjonarnych, kierunek: stosunki międzynarodowe
Miesięczna wysokość stypendiów wynosi 1.300 zł. Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy w roku akademickim (począwszy od 1 października 2006).

Październik – 9 pażdziernika odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2006/2007 połączona z obchodami X-lecia uczelni.
Wykład inauguracyjny Steering societies through the 21st century wygłosił prof. Yehezkel Dror z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, autor głośnej książki – w Polsce wydanej przez WSAP – Zdolność do rządzenia. Raport dla Klubu Rzymskiego.

Październik – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, jako pierwsza uczelnia na Podlasiu, i jedna z nielicznych w Polsce, wprowadziła – z dniem 1 października 2006 – system elektronicznej legitymacji studenckiej.
Nowe legitymacje zostały wydane studentom rozpoczynającym naukę w roku akademickim 2006/2007.
Elektroniczna legitymacja to dla studentów i pracowników łatwy dostęp do zasobów uczelni. Łączy ona bowiem funkcje dokumentu identyfikacyjnego studenta, karty bibliotecznej i karty dostępowej i jest wyposażona w elektroniczny chip. Może też zawierać wiele dodatkowych funkcji, jak np. mikropłatności, podpis elektroniczny, co daje niespotykane dotychczas możliwości wykorzystania informatyki i telekomunikacji w szkołach wyższych.

Październik – Kandydat na Prezydenta RP Donald Tusk spotkał się w WSAP ze swoimi sympatykami. Tu również Wicemarszałek Sejmu odbył spotkanie z przedstawicielami mniejszości białoruskiej.

Wrzesień – „W piątek 25 sierpnia zakończyliśmy półkolonie organizowane przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej im. S. Staszica i Fundusz „Białystok Ojcu Świętemu” białostockim gimnazjalistom.
Dziękujemy Gimnazjalistom za uczestnictwo w zorganizowanych przez nas zajęciach i ich Rodzicom za zaufanie, jakim nas obdarzyli.
Dziękujemy Pedagogom białostockich szkół gimnazjalnych za pomoc w rekrutacji uczniów na półkolonie.
Dziękujemy wolontariuszom za ich dobre serce i czas poświęcony uczestnikom: Monice Pużuk, Maryli Drozdowskiej, Justynie Dzikiej, Karolinie Kozub, Agacie Nowickiej, Katarzynie Olendzkiej, Małgorzacie Olszak, Aurelii Pacek, Karolinie Szczech, Renacie Wyszyńskiej, Joannie Zalewskiej, Adamowi Chmur, Tomaszowi Domańskiemu oraz Rafałowi Jabłonowskiemu.
Markowi Tyszkiewiczowi z teatru „Administratorium” za przeprowadzenie warsztatów aktorskich,
Wojciechowi Koronkiewiczowi – mobilnemu reporterowi TVP Białystok, za ciekawe warsztaty reżyserskie i nakręcenie filmu pamiątkowego z półkolonii.
Dziękujemy firmom: ABW „Superbruk” i „Ancort” Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe za sfinansowanie wyżywienia uczestników półkolonii, a także „Grafix”, „Papagayo” i „Partner” za wsparcie.

Z wyrazami wdzięczności
Prof. dr hab. Barbara Kudrycka
Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. S. Staszica

Sierpień – w drugiej połowie sierpnia 2006 r. odbyła się rekrutacja do projektu pt. „Na Podlasiu mówimy w językach europejskich – II edycja”.
Podobnie, jak w przypadku pierwszej edycji projektu, prowadzono ją wyłącznie drogą elektroniczną.
Przedmiotem tego projektu są bezpłatne kursy języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego.
Kursy realizowano w ramach następujących, specjalistycznych modułów tematycznych:

  • prawniczo – administracyjnym,
  • ekonomiczno – biznesowym,
  • europejskim,
  • konwersacyjnym.

Czerwiec – Pismo, jakie otrzymała Profesor Halina Święczkowska, Dziekan wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica

„Po zapoznaniu się z programem nauczania w zakresie filozofii w WSAP – i sposobem jego realizacji – potwierdzam złożoną w czasie bezpośrednich rozmów z Panią Profesor deklarację, że absolwenci studiów licencjackich WSAP w tym zakresie będą mogli kontynuować studia na poziomie magisterskim w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, pod warunkiem uzupełnienia w ciągu pierwszego roku studiów ewentualnych różnic programowych.”

Dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. zw. dr hab. Jacek Jadacki

Czerwiec – 1 czerwca studenci i pracownicy WSAP oraz pracownicy Księgarni Akcent zorganizowali wspólną akcję „WSAP czyta dzieciom przed Akcentem”. Przebrani za Misia Puchatka, Żuka który przyszedł do Biedronki, Kaczkę Dziwaczkę, Czerwonego Kapturka, Pippi Langstrumpf, Pszczółkę Maję namawialiśmy dorosłych żeby tego dnia kupowali dzieciom najmilszy i najbardziej magiczny prezent, czyli książkę. Dzieciom czytaliśmy wierszyki, bajki, przypowieści i zachęcaliśmy ich do poznawania świata książek.

Czerwiec – Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku oraz Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. St. Staszica w Białymstoku zorganizowały konferencję pod hasłem „DOBRE PRAKTYKI – krokiem do jakości”.

Maj – Biuro Karier WSAP pozyskało środki na realizację projektu „Centrum Karier – pomostem do świata pracy” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina. Celem projektu jest budowanie i wzmocnienie potencjału merytorycznego kadry nowo powstałego Centrum Karier „Politechniki Lwowskiej” w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego oraz wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy Biurem Karier WSAP a Centrum Karier w zakresie promocji zatrudnienia absolwentów. Projekt niewątpliwie przyczyni się do współpracy transgranicznej pomiędzy Biurami Karier działającymi w Polsce – na Podlasiu – a instytucjami działającymi na rzecz reintegracji absolwentów z rynkiem pracy na terenie Ukrainy. Realizacja projektu jest zalążkiem dla tworzenia stałej struktury współpracy transgranicznej, a powstanie Centrum Karier będzie pierwszym krokiem do stworzenia forum współpracy oraz przyczyni się do zniesienia barier w kontaktach społeczności przygranicznych.

Maj – „Czy człowiek jest z natury dobry? Filozoficzne tło praw człowieka.” to temat konferencji zorganizowanej w Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku.
W programie m.in. wykład dr hab. Magdaleny Środy „Dwie tradycje praw człowieka w Europie”

Maj – Kobiety są gorące, Nie zaczepiaj mnie i inne przeboje 11 maja zaśpiewał wraz z nami Norbi na corocznej majówce studenckiej w WSAP. Przy karaoke z muzyką na żywo zespołu „True Colours” bawiła się część publiczności, a magik wyjmował wreszcie to, co chowaliśmy za uszami. Jacek Janowicz i kabaret „Na Bis” pokazał najlepsze swoje gagi i skecze. Zostały ogłoszone wyniki Plebiscytu Przebojowości Kadry WSAP 2006 w kategoriach: mistrz ciętej riposty, najprężniejsze ciało pedagogiczne, kultowy tekściarz, ostatni sprawiedliwy i super loozak.

Kwiecień – Od 28 kwietnia Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku nosi imię Stanisława Staszica. Uroczysta Msza Święta z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Edwarda Ozorowskiego połączona z wyświęceniem nowego sztandaru uczelni odbyła się w Katedrze Białostockiej, Jego Ekscelencja Biskup Białostocki i Gdański Jakub podczas uroczystej mszy wyświęcił sztandar w Soborze Św. Mikołaja. W seminarium pt.: „Myśl polityczna i filozoficzna Stanisława Staszica” z udziałem wybitnych polskich filozofów udział wzięło środowisko akademickie WSAP oraz goście. Wieczorem w Katedrze Chór naszej uczelni z udziałem muzyków Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Anny Olszewskiej wykonał Mszę Koronacyjną C-dur” W. A. Mozarta.

Kwiecień – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej zorganizowała Spotkanie Latynoamerykańskie z udziałem: dr. Franklina Ramón Gonzalesa – Ambasadora Wenezueli i Dziekana Stosunków Międzynarodowych Centralnego Uniwersytetu Wenezueli (Universidad Central de Venezuela), Fernando Floresa – Ambasadora Ekwadoru, Jorge Fernando Lefebre’a – Ambasadora Kuby, Juana Granda – Ambasadora Peru, dr. Ricardo Antonio Pereiry – Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Boliwariańskiego oraz adiunkta w Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA) Uniwersytetu Warszawskiego. Ambasadorowie przybliżyli sytuację polityczną i gospodarczą swoich krajów studentom stosunków międzynarodowych WSAP i wszystkim zainteresowanym.

Kwiecień – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku zajęła 2 miejsce w Polsce wśród uczelni licencjackich w rankingu Rzeczpospolitej i miesięcznika edukacyjnego Perspektywy!
Jest to najwyższe miejsce, jakie osiągnęła uczelnia z Podlasia we wszystkich rankingowych kategoriach.

Marzec – Zapaliliśmy znicze pod konsulatem Białorusi przy ul. Elektrycznej na znak solidarności z brutalnie rozpędzonymi demonstrantami z Placu Październikowego w Mińsku. W milczeniu, zapalając znicze, połączyliśmy się z tymi, których bili i torturowali milicjanci na ulicach białoruskiej stolicy, w radiowozach i w aresztach.

Marzec – Najwybitniejsze osobistości zajmujące się szkolnictwem wyższym z całej Europy zostały odznaczone „Międzynarodową Nagrodą Sokratesa” za indywidualny wkład w rozwój intelektualny współczesnego społeczeństwa. Wśród wyróżnionych w Europie osób jest prof. Barbara Kudrycka, Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Poseł do Parlamentu Europejskiego.
Środowisko europejskich naukowców zajmujących się edukacją w Europie wystąpiło z inicjatywą organizowania corocznych zjazdów Euroeducation. Rokrocznie spotykają się w symbolicznym dla europejskiego środowiska naukowego miejscu, w 2005 roku było to Oxford Brookes University, w tym roku konferencja odbywa się w St. John’s College Uniwersytetu w Oxfordzie. Kulminacyjnym punktem konferencji jest, jak co roku, ceremonia wręczenia nagród.

Styczeń – Biuro Karier WSAP zostało uznane za dobrą praktykę w projekcie „Koordynacja Działań Instytucji Rynku Pracy – Pomoc Techniczna” Phare 2002 SSG.
Biuro Karier WSAP zostało opisane w publikacji „Dobre praktyki. Identyfikacja dobrych praktyk w projektach z zakresu rynku pracy”, wydanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jako pozytywny przykład dla innych wykonawców.

Styczeń – Tomik poezji Zasuszone letnie deszcze Justyny Rożko, studentki I roku filozofii w WSAP, nominowany został do tegorocznej Nagrody Literackiej Prezydenta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Nominowane do nagrody zostały trzy publikacje.

Styczeń – Białostocka Wyższa Szkoła Administracji Publicznej jest pierwszą uczelnią w Polsce, której studenci będą otrzymywać płatnicze Karty Stypendialne. Będzie je wydawał Citibank Handlowy.

2005

Grudzień – Tradycyjny Wieczór Wigilijny rozpoczęły jasełka w wykonaniu chóru WSAP, teatru studenckiego „Administratorium” i kabaretu „Na Bis”. Pieniądze z aukcji prac plastycznych wykonanych przez niepełnosprawnych artystów zostały przekazane Stowarzyszeniu Nike, zaś zabawki, maskotki i słodycze zgromadzone w dużej ilości podczas akcji „Wsapowicze dzieciom” trafiły do milusińskich z Domu Dziecka.

Grudzień – Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku zaprosiła wszystkich pracowników sektora publicznego do udziału w akcji pn. Napisz List do Świętego Mikołaja. Celem przedsięwzięcia było zbadanie potrzeb szkoleniowych wśród pracowników sektora publicznego województwa podlaskiego. Będąc uczelnią wyższą mogliśmy ubiegać się o wsparcie przedsięwzięć szkoleniowych, studiów podyplomowych, czy projektów badawczych z różnorodnych funduszy europejskich, w tym funduszy strukturalnych. Jesteśmy potencjalnymi projektodawcami wielu Działań w ramach sektorowych programów operacyjnych i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Grudzień – Ukonstytuowały się władze nowo powstałego Filozoficznego Koła Naukowego WSAP.

Grudzień – Polskie Radio Białystok we współpracy z WSAP zorganizowało kolejne (drugie) spotkanie „Europa przed mikrofonem”, które odbyło się w Studiu Rembrandt Radia Białystok przy ul. Świerkowej 1. Zainteresowani studenci kulturoznawstwa, filozofii, stosunków międzynarodowych otrzymali wpisy tych fakultatywnych zajęć do indeksów, mają także okazję uczestniczenia w wakacyjnych warsztatach radiowych.

Grudzień – Zeszyty naukowe WSAP „Administracja Publiczna – studia krajowe i międzynarodowe” wzbogaciły się o nowy dział – „Ogrody Humanistów”, adresowany głównie do studentów kulturoznawstwa i filozofii.

Listopad – Odbyły się wybory do Rady Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica. Przewodniczącą Rady została ponownie Anna Malinowska.

Listopad – Od 10 listopada Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku testowała bazy angielskojęzycznych czasopism z pakietu EIFL-EBSCO dostępne online. Bazy zawierają ponad 10 tysięcy angielskojęzycznych czasopism naukowych, większość z nich stanowią publikacje pełnotekstowe. Bazy zawierają czasopisma z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych, medycznych, rolniczych, ścisłych, technicznych i wielu innych dziedzin. Bazy testowane były do końca 2005 r.

Listopad – Zorganizowano imprezę „Jesień poetów”, a w niej pokaz filmów z cyklu „Poczet poetów polskich” – autorstwa Wojciecha Koronkiewicza, spotkanie z białostockimi poetami, turniej jednego wiersza, noc lampionów w parku.

Listopad – Trzy studentki WSAP: Małgorzata Matuszczak (III rok), Monika Popławska (II rok) ze studiów stacjonarnych na kierunku stosunki międzynarodowe oraz Emilia Rembała (I rok) ze studiów stacjonarnych na kierunku kulturoznawstwo otrzymały na rok akademicki 2005/2006 stypendia Fundacji Orlen „Dar Serca”. Stypendystki znalazły się w gronie 45 najlepszych studentów z całej Polski, którzy otrzymali stypendia fundacji. Podkreślić należy fakt, że o stypendia ubiegało się 2689 osób. Obok WSAP trzech stypendystów fundacji posiada tylko Uniwersytet Warszawski.

Październik – Jury konkursu na nowe logo WSAP zapoznało się z nadesłanymi pracami konkursowymi i z 31 propozycji wyłoniło laureata konkursu. Nagroda przypadła firmie Pixart.

Październik – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku zaprosiła do udziału w rocznych, bezpłatnych kursach języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. Na łączną liczbę 515 miejsc (z czego 100 miejsc przeznaczonych zostało dla pracujących studentów WSAP) zgłosiło się 3300 osób. Projekt pn. Na Podlasiu Mówimy w Językach Europejskich współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Październik – Kandydat na Prezydenta RP Donald Tusk spotkał się w WSAP ze swoimi sympatykami. Tu również Wicemarszałek Sejmu odbył spotkanie z przedstawicielami mniejszości białoruskiej.

Październik – W ramach Dni Brytyjskich w Białymstoku w Wyższej Szkole Administracji Publicznej odbyła się debata nad przyszłością Białorusi „Wolna Białoruś?”, zorganizowana przez ambasadę brytyjską we współpracy z WSAP i Wschodnioeuropejskim Centrum Demokratycznym. Ta debata była próbą oceny polskiej i europejskiej polityki zagranicznej wobec wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej, w szczególności wobec Białorusi, w świetle ostatnich wydarzeń za naszą wschodnią granicą. W spotkaniu wzięli udział m.in. Lord Ponsonby of Shulbrede, Janusz Onyszkiewicz – wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, europosłanka Barbara Kudrycka i Philip Barclay – pierwszy sekretarz Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, a także przedstawiciele polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz polskich i białoruskich organizacji pozarządowych.

Październik – 3 października zainaugurowano nowy rok akademicki. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej otrzymała imię Stanisława Staszica. Wykład inauguracyjny „Uśmiech Sary. Filozofia śmiechu w biblijnej perspektywie” wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Sochoń z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wrzesień-październik – Grupa studentów WSAP odbyła kilkutygodniowe praktyki w niemieckich urzędach administracji publicznej w Berlinie oraz Kehl..

Wrzesień – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej zorganizowała w ramach III Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki warsztaty dziennikarskie, kabaretowe i teatralne.

Wrzesień – Profesor Barbara Kudrycka, Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej i Poseł do Parlamentu Europejskiego, po zatwierdzeniu przez Radę Ekonomiczno-Społeczną, została wybrana i nominowana przez Sekretarza Generalnego ONZ do Komisji Ekspertów Administracji Publicznej (CEPA) na kolejną, drugą, 4-letnią kadencję. Komisja ONZ, w której pracuje prof. B. Kudrycka zrzesza wybitnych naukowców zajmujących się problematyką administracji, a także osoby odpowiadające w poszczególnych krajach za wdrażanie reform administracji publicznej. W komisji zasiadają 4 osoby z Unii Europejskiej (Francji, Niemiec, Grecji i prof. Kudrycka z Polski).

Wrzesień – W konkursie zorganizowanym przez miesięcznik „Samorząd Terytorialny” na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji, obronione w 2004 roku, wyróżnienie otrzymał wykładowca WSAP – dr Piotr Sitniewski – za rozprawę na temat „Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego”. Praca ukazała się w formie książkowej nakładem wydawnictwa WSAP.

Wrzesień – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej oraz Zarząd Powiatu Platformy Obywatelskiej w Białymstoku zorganizowały konferencję nt. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii szansą rozwoju województwa podlaskiego”. Zaprezentowano na niej praktyczne zastosowanie nowoczesnych technologii z zakresu e-governance w zarządzaniu administracją publiczną. Swoje prezentacje przedstawiła światowa czołówka firm IT, która udostępni doświadczenia polskie i europejskie we wdrażaniu technologii IT.

Wrzesień – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku we współpracy z Komitetem Nauk Filozoficznych PAN zorganizowała Konferencję Naukową „MYŚL FILOZOFICZNA I SPOŁECZNA XVII WIEKU”.

Sierpień – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku (Polsko-Niemieckie Centrum Edukacji Administracji Publicznej) we współpracy z Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung w Brühl zorganizowała Akademię Letnią – „Rozumieć Europę – integracja europejska w centrum konfliktu między prawem a kulturą”.
Uczestnikami Akademii byli studenci, profesorowie, a także specjaliści z powyższej problematyki z Asser-Institut, Den Haag/Niederlande, Bertelsmann-Stiftung, Gütresloh, Bundesministerium für Verkehr und Bauwesen, Verwaltungsgericht Köln, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Uniwersytetu Miklos Romeris w Wilnie, Wyższej Szkoły Gospodarki i Administracji w Budapeszcie, Uniwersytetu Twente, Uniwersytetu Lomonossowa w Moskwie, Akademii Administracji Publicznej w Oddesie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Oddesie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bering. Koordynatorami projektu byli prof. dr Klaus Erdmann (Dziekan Fachohschule des Bundes für öffentliche Verwaltung w Brühl) i dr Małgorzata Perzanowska (Dyrektor Polsko-Niemieckiego Centrum Edukacji Administracji Publicznej WSAP Białystok).
Honorowy patronat nad Akademią Letnią przyjął Prezydent Miasta Białegostoku Ryszard Tur.

Czerwiec-lipiec – Od 20 czerwca do 03 lipca WSAP gościła piętnaścioro studentów Lwowskiego Regionalnego Instytutu Ukraińskiej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy. Goście odbywali w Białymstoku dwutygodniowe praktyki zawodowe w ramach specjalnego „Międzynarodowego programu praktyk zawodowych dla studentów ukraińskich w Polsce, 2005. NGO jako alternatywna droga do zdobycia doświadczenia zawodowego.” Program koordynuje WSAP w ramach dotacji z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Edukacja dla Demokracji. Oprócz wykładów i praktycznych warsztatów studenci uczestniczyli w wielu spotkaniach z przedstawicielami białostockich organizacji pozarządowych oraz urzędów administracji, w których kompetencji leży współpraca z tzw. trzecim sektorem. (m.in. z Prezydentem Białegostoku, Ryszardem Turem).

Czerwiec – Odbyła się gala konkursu „EUROMATURZYSTA” – EDYCJA 2005 zorganizowanego przez Stowarzyszenie „EUROpartner”, Akademicki Klub Integracji Europejskiej, Centrum Studiów Europejskich Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Uczelniany Klub Integracji Europejskiej przy Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku , pod patronatem honorowym Marszałka Sejmu RP, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku i Podlaskiego Kuratora Oświaty. Laureatem konkursu (darmowe studia w WSAP) został Piotr Jać.

Maj – W dniach 20-22 maja 2005 w Legnicy odbył się 36 Ogólnopolski Turniej Chórów LEGNICA CANTAT o nagrodę przechodnią – Złotą Lutnię im. Jerzego Libana z Legnicy. Patronat nad konkursem objął Minister Kultury Waldemar Dąbrowski.
Nasz Chór pod dyr. Anny Olszewskiej zajął trzecie miejsce w tym uznawanym za najbardziej prestiżowy konkurs chóralny w Polsce! W kategorii chórów akademickich ustąpiliśmy jedynie takim wykonawcom jak Chór Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego.

Maj – Rozdano nagrody w X białostockiej edycji konkursu dla wolontariuszy „Ośmiu Wspaniałych”. Kapituła konkursu zwycięzców wybrała spośród 37 kandydatów, których zgłaszały organizacje, stowarzyszenia, nauczyciele lub sąsiedzi.
W ósemce najwspanialszych znalazł się jeden student. Jest nim Paweł Szeszko z pierwszego roku Wyższej Szkoły Administracji Publicznej.

Maj – Studencka grupa teatralna WSAP „ADMINISTRATORIUM” miała premierę spektaklu „Bal w operze” według Juliana Tuwima w adaptacji i reżyserii Marka Tyszkiewicza. Komentarz literacki wygłosił Jan Kamiński, pisarz.

Maj – „Uniwersytet na wygnaniu” reportaż Jerzego Kaliny wyemitowała TVP, Program 1. Reportaż przedstawia losy studentów rozwiązanego na Białorusi demokratycznego Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego, których kilkunastu studiuje także w naszej uczelni.

Kwiecień – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku zajęła 1 miejsce w Polsce wśród uczelni licencjackich i szkół inżynierskich w rankingu Rzeczpospolitej i miesięcznika edukacyjnego Perspektywy!

Kwiecień – Od 4 kwietnia 2005 istnieje możliwość zamawiania oraz rezerwowania książek biblioteki WSAP przez internet.

Kwiecień – Prof. Barbara Kudrycka, rektor WSAP, a zarazem eurodeputowana zaprosiła najlepszych studentów szkoły do Brukseli w celu zapoznania ich z działalnością Parlamentu Europejskiego, spotkania z eurodeputowanymi oraz zwiedzenia Collegium Europejskiego w Brugii. Koszty wyjazdu pokrył Parlament Europejski

Kwiecień – W dniach 25 – 30 kwietnia 2005 roku w Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege w Berlinie odbyło się polsko-niemieckie seminarium naukowe pt. „Administracja, Mniejszości, Cudzoziemcy. Międzykulturowe wyzwania działań administracji”. W seminarium uczestniczyli studenci WSAP.

Luty – Gośćmi Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku byli profesor Klaus Erdmann, dziekan Fachhochschule des Bundes w Brühl oraz profesor Heinz Theisen z Katolische Fachhochschule w Kolonii. Podczas wizyty niemieckich gości doszło do podpisania Porozumienia o Współpracy Naukowej i Dydaktycznej pomiędzy FH Bund a WSAP Białystok. Porozumienie ma na celu umożliwienie bardziej intensywnej współpracy obu uczelni w zakresie m.in. wymiany studentów i kadry naukowej oraz realizacji wspólnych projektów badawczych.

Luty – Studenci studiów zaocznych i wieczorowych (wszystkie kierunki). otrzymali możliwość ukończenia bezpłatnych kursów komputerowych z zakresu obsługi komputera oraz programów biurowych (Word, Excel i PowerPoint) kończących się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu.

Styczeń – Wydawnictwa WSAP – poza tradycyjnym sposobem – można już nabywać przez internet. Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej (dystrybutor wydawnictw) uruchomiło na swojej stronie internetowej księgarnię online.

2004

Grudzień – Tradycyjna wigilia WSAP zgromadziła w Collegium Novum tłumy. Zjednoczone siły artystyczne szkoły – chór, kabaret „Na Bis” oraz debiutujący teatr wprowadziły nas w świąteczny nastrój kolędami i jasełkami. Przy wigilijnym stole życzenia sobie składali, przełamując się opłatkiem, studenci, rektor, nauczyciele, wszyscy pracownicy oraz katoliccy i prawosławni duchowni, a wśród nich Jego Ekscelencja ksiądz biskup prof. dr hab. Edward Ozorowski.

Grudzień – Biuro Karier Wyższej Szkoły Administracji Publicznej realizuje projekt „Młodzi przedsiębiorcy – promocja przedsiębiorczości w nowym modelu kariery ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Phare realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji rozwoju Przedsiębiorczości. Celem projektu jest promowanie nowego wizerunku młodego przedsiębiorcy, jako osoby ambitnej, rozpoczynającej własną karierę w obszarze przedsiębiorczości. Chcemy promować samozatrudnienie nie tylko jako alternatywę wobec niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, jak czyni się powszechnie, lecz raczej jako nową metodę startu zawodowego dającą możliwość wykonywania wyuczonego zawodu i zdobywania niebanalnych doświadczeń zawodowych niezbędnych w pozyskiwaniu pracy.

Listopad – Odbyły się wybory Samorządu Studenckiego.

Listopad – Cała społeczność akademicka WSAP – władze uczelni oraz studenci – gorąco i zdecydowanie poparła dążenia narodu ukraińskiego do demokracji, a także wolnych, uczciwych wyborów prezydenckich.

Listopad – Biuro Karier WSAP pozyskało środki na realizację projektu „Multiwitamina przeciw bezrobociu”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Phare realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji rozwoju Przedsiębiorczości.

Listopad, grudzień – W dniach 15-20 listopada oraz 7-11 grudnia 2004 roku, w Sali Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, odbyło się seminarium szkoleniowe pt. Fit für Europa – pozyskiwanie, wykorzystywanie i rozliczanie funduszy europejskich.
Seminarium adresowano przede wszystkim do urzędników administracji publicznej na Podlasiu.
Organizatorami seminarium byli: Polsko-Niemieckie Centrum Edukacji Administracji Publicznej przy WSAP, Bundesakademie für öffentliche Verwaltung im Bundesministerium des Innern, Europäisches Informationszentrum oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykłady seminaryjne zostały wygłoszone przez gości z Niemiec – dr Christine Schäfer, dr Ingrid Brandenburg oraz Simone Becker .
Organizacją seminarium zajęli się: dr Małgorzata Perzanowska-Zamajtys – koordynator projektu i mgr Tomasz Dubowski – asystent.

Listopad – Studencka Organizacja Praw Człowieka (SOPC) działająca przy WSAP włączyła się do manifestacji solidarności z prześladowanymi na Białorusi. Wśród uczestników byli liderzy Białoruskiego Frontu Narodowego Wincuk Wiaczorka i Igor Lalkau oraz podlaska eurodeputowana prof. Barbara Kudrycka.
„Chcemy demokracji na Białorusi”, „Oddajcie Białoruś Białorusinom”, „Demokracja dla Białorusi” – takie hasła widniały na transparentach. Przed budynkiem konsulatu ustawiono trumnę, a na klepsydrze umieszczono napis: „Demokracja na Białorusi zmarła śmiercią tragiczną 17 października 2004 roku”. Wokół trumny zapalono znicze.
Liderzy Białoruskiego Frontu Ludowego przyjechali do Białegostoku na zaproszenie profesor Barbary Kudryckiej. Spotkali się z przedstawicielami środowisk białoruskich, polskimi politykami, studentami WSAP i uczniami. Zdaniem Wincuka Wiaczorki, w procesie odbudowania demokracji na Białorusi szczególną rolę może i powinna odegrać Polska. Ważny jest też most łączący mniejszość białoruską w Polsce z mniejszością polską na Białorusi.

Październik – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej zorganizowała debatę publiczną „Należy wprowadzić ordynację większościową z 1-mandatowymi okręgami wyborczymi”.
Za tezą debaty opowiedzieli się: Robert Tyszkiewicz, przewodniczący Zarządu Powiatu Białostockiego PO, dr Piotr Sitniewski, Zakład Samorządu Terytorialnego WSAP, Ryszard Kijak, Ruch na Rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.
Przeciwko tezie opowiedzieli się: Krzysztof Bil-Jaruzelski, przewodniczący Klubu Radnych SLD-UP, dr Grzegorz Kryszeń, Zakład Nauki o Administracji i Państwie WSAP, Dariusz Piontkowski, Klub Radnych PiS.

Październik – Trójka studentów Stosunków Międzynarodowych WSAP (Agnieszka Jabłońska, Marta Kobus i Marek Płachciński) przebywała w Pardubicach (University of Pardubice) w ramach wymiany studenckiej programu Socrates/Erasmus. W przerwie między zajęciami znaleźli chwilę czasu, by w towarzystwie innych „erasmusowych” studentów zwiedzić Pragę.

08 października – W Wyższej Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, w Auditorium Maximum Collegium Novum, odbył się wykład gościnny byłego Prezydenta RP Lecha Wałęsy „Co z tą naszą Polską?”.

Październik – Powstaje teatr studencki WSAP. Grupę poprowadzi Marek Tyszkiewicz, aktor i reżyser.

Październik – Akademia Umiejętności powstaje przy Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Będzie skupiać najzdolniejszych studentów uczelni, którzy – poza dobrymi wynikami w nauce – mają zdolności przywódcze oraz wizję wspierania rozwoju swojego miasta i regionu.

Październik – Od wyświęcenia budynku przez kapłanów katolickiego i prawosławnego oraz symbolicznego przecięcia wstęgi przez studentów rozpoczęła się inauguracja roku akademickiego 2004/2005 w nowoczesnym, funkcjonalnym, bardzo przyjaznym studentom – Collegium Novum. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Allan Rosenbaum – z Florida International University. Od nowego roku akademickiego zmienia się struktura uczelni. Powstaje Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych WSAP. Jego dziekanem zostaje prof. dr hab. Halina Święczkowska. W ramach wydziału znajdują się dotychczasowe kierunki: Administracja, Stosunki Międzynarodowe i Filozofia oraz dwa nowe – Zdrowie Publiczne oraz Kulturoznawstwo.

Wrzesień – Studencka Komisja Stypendialna WSAP, działająca pod przewodnictwem Pani Dziekan Prof. dr hab. Haliny Święczkowskiej, jako jedna z pierwszych w kraju przyznała studentom studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych stypendia naukowe, socjalne i dla osób niepełnosprawnych oraz dopłaty do wyżywienia i zakwaterowania.

Sierpień – W WSAP odbyło się seminarium nt. wdrażania projektów edukacji rozwojowej z cyklu „Solidarna Europa” prowadzone przez Polską Akcję Humanitarną.

Lipiec – Gateway Training Course: The Way forward in Practical Aspects of EU Youth Project Management. Kurs odbył się na Malcie w dniach 23 – 30 lipca. Uczestnicy to młodzi liderzy z Holandii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Malty, Bułgarii, Rumunii, Estonii i Polski (tylko dwie osoby, w tym jedna z WSAP – p. Ulla Dawidowska) .

Lipiec – Fachhochschule des Bundes fur öffentliche Verwaltung w Niemczech organizuje w dniach 09-18 lipca 2004 „Europaische Sommerakademie” na temat „Die Erweiterung der EU – Perspektiven und Probleme”. Do udziału w seminarium zaproszono reprezentantów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przedstawicieli państw z całego świata (150 osób).
Propozycję uczestnictwa skierowano do Polsko-Niemieckiego Centrum Edukacji Administracji Publicznej zajmującego się współpracą polsko-niemiecką w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku i reprezentowanie Polski podczas Europaische Sommerakademie.
W Europaische Sommerakademie uczestniczyli dr Małgorzata Perzanowska-Zamajtys oraz dwoje studentów – p. Anna Mancewicz i p. Michał Gawryluk.

13 czerwca – Prof. dr hab. Barbara Kudrycka została wybrana w pierwszych w Polsce wyborach do Parlamentu Europejskiego i jako jedyna reprezentować będzie Podlasie w Stasburgu. Imponujący jest wynik osiągnięty przez naszą Rektor – 50.129 głosów. Pod względem procent zdobytych głosów (14.22) zajęła siódme miejsce wśród polskich eurodeputowanych (przed prof. Kudrycką znaleźli się: Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Bronisław Geremek, Jacek Saryusz – Wolski, Jacek Protasiewicz i Michał Kamiński).

02 czerwca 2004 roku odbyła się w WSAP rozmowa kwalifikacyjna na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Sokrates/Erasmus.
Po wnikliwej ocenie aplikacji studentów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, następujące osoby zostały zakwalifikowane do udziału w Programie Sokrates Erasmus w roku akad. 2004/2005:
Gawryluk Michał, Sacharczuk Marcin, Tekień Joanna, Jabłońska Agnieszka, Kobus Marta, Płachciński Marek.

Maj – Podczas uroczystej gali w Filharmonii Białostockiej ogłoszono wyniki plebiscytu „EuroObiektywy’2004”, zorganizowanego przez TVP 3 Białystok.
Plebiscyt wyłonił osoby z województwa podlaskiego, które najlepiej propagowały ideę integracji z Unią Europejską.
W kategorii: działalność społeczna wygrał dr Maciej Perkowski, który na swoim koncie ma liczne publikacje popularyzujące ideę integracji. Powołał i zorganizował Uczelniany Klub Integracji WSAP i Akademicki Klub Integracji zrzeszający studentów wszystkich białostockich uczelni. Reprezentuje Podlasie w Polsce i za granicą na konferencjach unijnych, seminariach i szkoleniach organizowanych przez UE.

Maj – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej przy współpracy z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr i Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego, zorganizowała w dniu 1 maja 2004 roku Regionalną Konferencję Młodych Pracowników Nauki, nt. „Integracja europejska – wyzwania dla Podlasia” Celem konferencji była integracja środowiska młodych naukowców Podlasia wokół wyzwań związanych z integracją europejską oraz wymiana doświadczeń i poglądów w obszarze procesów integracyjnych.
Przedmiotem obrad były wyzwania procesu integracji w następujących obszarach: samorząd i administracja publiczna, gospodarka, społeczeństwo, polityka społeczna i ochrona zdrowia, nauka i edukacja, technika i technologia, środowisko naturalne. Patronat honorowy konferencji objął Marszałek Województwa Podlaskiego.

Kwiecień – W rankingu „Rzeczpospolitej” i miesięcznika „Perspektywy” Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku zajęła 2 miejsce w Polsce wśród najlepszych niepaństwowych uczelni licencjackich.
„- O sukcesie szkoły decydują jej studenci – twierdzi prof. Barbara Kudrycka, rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. – Nie przyjmujemy wszystkich, którzy chcą studiować. Wybieramy najlepszych.”

Marzec – Na posiedzeniu Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, Rektor Szkoły – prof. dr hab. Barbara Kudrycka – poinformowała, iż otrzymała propozycję kandydowania do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej. Pani Rektor (bezpartyjna) wyrażenie zgody uzależniła od spełnienia dwóch warunków: 1) nadal będzie mogła realizować swoje plany związane z rozwojem WSAP pozostając rektorem; 2) zostanie umieszczona na liście wyborczej Podlasia oraz Warmii i Mazur na pierwszej pozycji.
Rada Krajowa Platformy oba warunki przyjęła.

Marzec – Na łamach Newsweeka (12/2004) ogłoszony został już po raz trzeci ranking uczelni wyższych. Jak piszą jego autorzy „jedynym kryterium, według którego oceniamy szkoły wyższe, jest ich skuteczność w przygotowaniu absolwentów do zdobycia dobrej pracy”. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku zajęła w rankingu 32 miejsce wśród uczelni niepaństwowych w Polsce, plasując się tym samym na najwyższej pozycji spośród wszystkich uczelni niepublicznych w regionie.
W ogólnym zestawieniu uczelni państwowych i niepaństwowych zajmuje 94 pozycję.

Marzec – Państwowa Komisja Akredytacyjna – po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem uczelni, a także po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych – jakość kształcenia na kierunku „administracja” prowadzonym w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku oceniła pozytywnie.
Zdaniem komisji „uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów zawodowych na kierunku administracja. (…)
Następna ocena jakości kształcenia powinna nastąpić w roku akademickim 2008/2009.”

Marzec – Grupa studentów, członków Centrum Informacji Administracyjnej wraz z opiekunami naukowymi spędziła tydzień w Krynicy na obozie szkoleniowo – wypoczynkowym.

Marzec – Wychodząc naprzeciw zmianom na rynku pracy, problemom bezrobocia, szczególnie w kontekście perspektyw młodzieży, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku zorganizowała konferencję pod patronatem honorowym Podlaskiego Kuratora Oświaty na temat „Rozwój poradnictwa zawodowego w systemie edukacji”.

Marzec – Białostocka Sieć Biur Karier zorganizowała IV edycję Akademickich Dni Pracy,
Tematem tegorocznych targów była „Praca w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia”. Przedstawiono studentom i absolwentom możliwości zatrudnienia w krajach UE (wystąpienia MGPiPS, WUP). Przedstawiciele firm, instytucji przybliżyli uczniom, studentom i absolwentom politykę kadrową firm po wejściu do UE.

Luty – w semestrze letnim roku akademickiego 2003/2004 studentom I i II roku stosunków międzynarodowych zorganizowano serię wykładów „Current Issues in Public Administration” z udziałem wykładowców z Florida International University. Wykłady emitowano na zasadzie wideo-konferencji w Ambasadzie USA w Warszawie. Odbyło się 8 wykładów. Na zakończenie nastąpiło uroczyste przekazanie certyfikatów imiennych z FIU.

Styczeń – Ośrodek Egzaminacyjny The European Language Certificates /TELC/ Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku zorganizował specjalne 24-godzinne kursy z j. angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego przygotowujące do Europejskiego Egzaminu Językowego TELC.

2003

Grudzień – Odbył się tradycyjny Wieczór Wigilijny WSAP. Tym razem w Filharmonii Białostockiej. Obok występu uczelnianego chóru (z tej okazji nagrał płytę z kolędami) poraz pierwszy zaprezentował się szkolnej społeczności nowo powstały kabaret „Na Bis”. Bardzo obiecujący debiut.

Grudzień – W Hotelu Intercontinental w Warszawie odbyła się Konferencja ph. „Nowoczesna uczelnia”, w której uczestniczyła delegacja WSAP.
Uczelnia XP to kompleksowe rozwiązanie teleinformatyczne wspomagające efektywne zarządzanie uczelnią.
Optymalizuje procesy z obszarów planowania zajęć, obsługi studenta, zarządzania kadrą dydaktyczną i finansami.
Na wdrożenie pilotażowego projektu zdecydowały się jak dotąd Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.

Październik – na rozpoczęcie roku akademickiego 2003/2004 wykład inauguracyjny wygłosił Sokrat Janowicz – znany pisarz i eseista białoruski zamieszkały na Podlasiu, laureat nagrody im. Andrzeja Drawicza.

Od 15.07.2002 roku w WSAP zaczął funkcjonować System Punktów Kredytowych ECTS. W związku z tym został przygotowany spis przedmiotów nauczania oraz programów na kierunku administracja. Dokument ten zawiera także informacje na temat procedury przydzielania punktów oraz przedziały procentowe (nazwane: „procentowe minimum zaliczeniowe”) relewantne w stosunku do ocen w skali 2,0 – 5,0 .

Studentki WSAP Białystok, p. Marta Górska i p. Anna Ławreszuk, w okresie 04.2003 – 07.2003 odbywały część swoich studiów na niemieckiej uczelni Fachhochschule fur Verwaltung und Rechtspflege w Berlinie (FHVR). Wyjazd studentek odbył się w ramach umowy dwustronnej pomiędzy WSAP Białystok i FHVR Berlin i był częściowo sponsorowany przez Program Socrates/Erasmus.

Od Lipca 2003 r. istnieje możliwość dostępu do Katalogów i Baz biblioteki Wyższej Szkoły Administracji Publicznej za pośrednictwem sieci internet.

W dniu 4 lipca, Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej – prof. dr hab. Barbara Kudrycka otrzymała z rąk Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego tytuł profesora zwyczajnego.

4 lipca w WSAP odbył się „Dzień amerykański”. Szkołę odwiedził Ambasador USA w Polsce Christopher R. Hill .

28 czerwca – Sąd zarejestrował Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. Pierwszym przewodniczącym SAWSAP został pomysłodawca Stowarzyszenia – Marek Budkiewicz.

13 maja – Pod hasłem „Jestem Europejczykiem” w WSAP odbyła się debata z udziałem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Prezesa PSL Jarosława Kalinowskiego oraz Dariusza Szymczychy – Ministra w Kancelarii Prezydenta RP.

Maj – Ukazał się pierwszy numer zeszytów naukowych WSAP „Administracja Publiczna – Studia krajowe i międzynarodowe”. Redaktorem naczelnym jest prof. Barbara Kudrycka, sekretarzem redakcji – Bogusław Pezowicz.

Maj – Konsorcjum w składzie IMC Polska, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego realizują projekt finansowany ze środków programu Unii Europejskiej Phare 2000 oraz ze środków budżetu państwa PROGRAM ODNOWY ZAWODOWEJ. Jest to projekt skierowany do osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy w woj. podlaskim. Obejmuje szkolenia i poradnictwo biznesowe. Poprzez podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych osoby uczestniczące w programie będą mogły zachować obecne lub znaleźć nowe miejsce pracy, a także zwiększyć swoje szanse i konkurencyjność na rynku pracy.

Kwiecień – WSAP odwiedził Lech Wałęsa – twórca Solidarności, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Prezydent RP w latach 1990 – 1995.

Kwiecień – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku otrzymała pozytywną decyzję Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia nowego kierunku wyższych studiów licencjackich „filozofia”. Na terenie Województwa Podlaskiego do tej pory żadna szkoła wyższa nie prowadziła tego kierunku nauczania, mimo że istnieje stosunkowo duże zapotrzebowanie na ten profil kształcenia, o czym świadczy duża liczba młodzieży z tych terenów podejmująca studia filozoficzne poza granicami województwa. Jednocześnie ze względów kadrowych i finansowych nie jest możliwe uruchomienie w najbliższym czasie takich studiów w Uniwersytecie w Białymstoku.
Zgromadzona przez WSAP kadra profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów nie tylko spełnia z nadwyżką minimum wymagań kadrowych dla utworzenia kierunku, ale z uwagi na swój dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne jest w stanie zapewnić wysoki poziom kształcenia. Do minimum kadrowego kierunku filozofia zaliczonych zostaje sześciu samodzielnych pracowników naukowych, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.
Nawiązana w 2000 r. współpraca z Wydziałem Filozofii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego umożliwi absolwentom studiów licencjackich na kierunku „Filozofia” w WSAP kontynuowanie edukacji na 2-letnich magisterskich studiach uzupełniających.

W dniach 25 – 26 marca 2003 w Białymstoku, odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „Edukacja w Procesie Integracji Europejskiej”, zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku.
Obrady odbywały się w gmachu Wydziału Historyczno – Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

Marzec – Komisja Europejska w Brukseli, Dyrektoriat DGXXII przyznał Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku Europejską Kartę Erasmusa, która ma charakter akredytacji szkoły wyższej poprzez ocenę dotychczasowej jej działalności i akceptację planu rozwoju polityki zagranicznej szkoły.
Europejska Karta Erasmusa jest dokumentem obowiązującym do 2006 roku. Po upływie tego terminu uczelnia poddana zostanie kolejnej procedurze ewaluacyjnej.

25 marca 2003 roku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie we współpracy z Fachhochschule fur Verwaltung und Rechtspflege w Berlinie zorganizowały egzamin językowy kwalifikujący na praktyki zawodowe w Niemczech.
Trzy studentki WSAP Białystok (p. Ewelina Szudrawska, p. Marta Roszkowska, p. Iwona Bączek) pomyślnie przeszły kwalifikację i we wrześniu 2003 roku odbyły jednomiesięczne praktyki zawodowe w niemieckich urzędach administracji samorządowej.

Marzec – Niemiecka Akademicka Centrala Wymiany (DAAD) i Komitet Badań Naukowych (KBN) przyjęły do realizacji na rok 2003/2004 projekt badawczy „The Principles of Legal Order in European Administrative Space”, który prowadzony będzie przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku we współpracy z Uniwersytetem w Poczdamie.
Koordynatorem działań strony polskiej jest prof. Barbara Kudrycka, zaś niemieckiej prof. Werner Jann.

Marzec – Open Society Institute z Budapesztu ogłosiło kolejną edycję programu stypendialnego. W ramach tej inicjatywy istnieje szansa otrzymania pięciomiesięcznego stypendium pokrywającego koszty studiów na uczelni zagranicznej zrzeszonej w HESP.

Luty – Absolwenci WSAP od roku akademickiego 2003/2004 mogą ubiegać się o kontynuację nauki na Wydziale Prawa UwB podczas 2-letnich magisterskich studiów uzupełniających w systemie studiów dziennych (bezpłatnie!!!) oraz, tak jak do tej pory, na odpłatnych studiach zaocznych. Limit miejsc na uzupełniających studiach dziennych – 50. O przyjęciu decyduje ocena z pracy dyplomowej i średnia uzyskana podczas studiów.

Styczeń – Na mocy porozumienia, zawartego pomiędzy Rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku a Rektorem Uniwersytetu w Białymstoku, studenci naszej Uczelni mają prawo do ubiegania się o zakwaterowanie w akademiku UwB przy ul. Żeromskiego 1.

Styczeń – Niepełnosprawni studenci studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych otrzymali możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów studiów w WSAP przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu „Student”. W programie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne spełniające warunki określone przez PFRON z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub równoważne).

2002

17 grudnia – W Auli Pałacu Lubomirskich odbyło się spotkanie byłego premiera RP, prof. Jerzego Buzka, ze studentami WSAP.

10 grudnia – W Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku gościliśmy Jej Ekscelencję Sikose Mji, ambasadora Republiki Południowej Afryki w Polsce. Wzięła ona udział w dyskusji o dyskryminacji w Polsce i na świecie. Pretekstem do naszych rozważań była prezentacja filmu dokumentalnego „Niebieskoocy”, zapisu eksperymentu socjologicznego amerykańskiej nauczycielki, poruszającego problemy dyskryminacji rasowej.

Listopad – W pobliżu pałacu Lubomirskich ruszyły prace budowlane nowego budynku Wyższej Szkoły Administracji Publicznej.

15 listopada – Ogólnopolski Katalog Onetu, doceniając jakość informatyczną i walory zawartości treściowej, przyznał 5 gwiazdek witrynie internetowej WSAP, lokując naszą szkołę w pierwszej piątce humanistycznych uczelni niepaństwowych.

23 października – Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi przyznała WSAP w Białymstoku grant nr 1/394/02 z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne studentom II i III roku studiów dziennych w semestrze zimowym w roku akademickim 2002/2003.
Stypendia w wysokości 50% czesnego otrzymało trzech najlepszych studentów, natomiast następnych czterech otrzymało stypendia w wysokości 30% czesnego. Ponadto Fundacja przyznała studentom certyfikaty poświadczające otrzymanie stypendium.

15 października – W auli Pałacu Lubomirskich – siedzibie WSAP, odbyła się debata z kandydatami na prezydenta Białegostoku: Ewą Bończak-Kucharczyk, Jarosławem Dziemianem, Antonim Mironowiczem, Markiem Kozłowskim, Ryszardem Turem. Debatę prowadził Andrzej Koziara, a dyskusja ogniskowała się wokół zagadnień: gospodarczy rozwoj miasta, szanse młodych ludzi, integracja europejska.

3 – 5 października – Obradowała Grupa Robocza Przeciwdziałania Korupcji w Administracji Publicznej. Celem spotkania było opracowanie programu szkoleń antykorupcyjnych, które będą wprowadzane na europejskich uczelniach wyższych, prowadzących kierunki związane z administracją. Grupa powstała podczas konferencji NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public Administration) w kwietniu 2002 r. w Krakowie. Koordynatorami tej grupy są: prof. dr hab. Barbara Kudrycka, rektor WSAP i prezydent NISPAcee oraz Roman Chlapak z Rady Europy.

1 października – W Pałacu Lubomirskich odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2002/2003. Po raz siódmy w Wyższej Szkole Administracji Publicznej zabrzmiał inauguracyjny Gaudeamus igitur.
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup prof. zw. dr hab. Edward Ozorowski oraz Ksiądz Mikołaj Borowik, Proboszcz Parafii Prawosławnej św. Eliasza, dokonali uroczystego poświęcenia sztandaru uczelni.
Wykład inauguracyjny, „Język perswazji publicznej”, wygłosił prof. dr hab. Jerzy Bralczyk.

1 października – Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu od nowego roku akademickiego w WSAP wprowadzony został nowy kierunek studiów zawodowych – stosunki międzynarodowe. Studia oferują specjalistyczną wiedzę o Unii Europejskiej i europejskich procesach integracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu adaptacji Polski do instytucji U E.

Studentka III roku WSAP – Justyna Brodowska otrzymała stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2002/2003. Stypendium zostało przyznane na okres 10 miesięcy.

1 października – W WSAP powstaje Ośrodek Egzaminacyjny TELC z prawem przeprowadzania europejskich egzaminów i kursów językowych „The European Language Certificates” (TELC). TELC to system jednolitych egzaminów i certyfikatów językowych stworzony w oparciu o program Rady Europy.

26 sierpnia – Ukazała się kolejna publikacja WSAP, książka pod redakcją naukową prof. dr hab. Hanny Konopki, „Być przedsiębiorczym. Scenariusze lekcji”. Autorami scenariuszy są słuchacze I edycji Podyplomowego Studium Przedsiębiorczości, prowadzonego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej.

10 – 21 lipca – WSAP we współpracy z Ukraińską Akademią Administracji Publicznej, Instytut Regionalny w Dniepropietrowsku zorganizowała Letnią Szkołę dla studentów z Mołdawii, Polski, Rosji i Ukrainy. Temat szkoły, która odbywała się w Dniepropietrowsku to: Przemiany w zarządzaniu kadrami administracji publicznej w aspekcie działania na rzecz demokratycznych instytucji, wolnego rynku i społeczeństwa obywatelskiego. (Managing Change. Managing people serving democratic institutions, citizens and the market).

15 lipca – W WSAP obowiązuje system punktów kredytowych ECTS.

26 czerwca – Jako jedna z niewielu szkół wyższych – a pierwsza niepaństwowa – podpisaliśmy umowę z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dotyczącą współpracy Centrum Informacji Administracyjnej (koło naukowe studentów WSAP) z Biurem Rzecznika. Umowa jest wyrazem uznania dotychczasowego dorobku C.I.A. Oznacza również, iż od tej chwili Centrum działa pod auspicjami i we współpracy z agendami Rzecznika Praw Obywatelskich.

9 – 23 czerwca – Praktyki w ramach projektu Public Policy Internship Program in Poland 2002 dla grupy 10 studentów Ukraińskiej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy (UAPA) z Kijowa oraz Regionalnych Instytutów UAPA w Charkowie, Dniepropietrowsku, Lwowie i Odessie. Celem praktyk było umożliwienie studentom zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonującego w Polsce modelu administracji publicznej, zasad zarządzania sprawami publicznymi, a także procesu reformowania administracji publicznej od roku 1989. Sponsorzy projektu: Canadian Bureau for International Education, Canada (CBIE), Poland America Ukraine Cooperation Initiative, Freedom House, Kiev, Ukraine (PAUCI) oraz Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute, Budapest, Hungary (LGI/OSI).

18 czerwca – Dyskusja „Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki społecznej i ich współpraca z samorządem terytorialnym” z udziałem studentów Ukraińskiej Akademii Administracji Publicznej, o. Edwarda Konkola, dyrektora Stowarzyszenia DROGA, Marka Masalskiego z Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS, Anny Siemieńczyk, Koordynatora Centrum Wolontariatu przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Białymstoku.

Maj – Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) przyznała WSAP dotację w wysokości 7000 zł na zakup książek do uczelnianej biblioteki. Dotacja została wydatkowana na wydawnictwa oraz prenumeratę prasy fachowej – krajowej i zagranicznej.

31.05.2002 – 02.06.2002 Gościliśmy przedstawicieli partnerów konsorcjum realizującego projekt „Learning Partnership in Adult Education on Quality Management and Other Cross-Secional Aspects of Public Administration”. Projekt realizowany jest w ramach funduszy Socrates-Grundtvig2 „Learning Partnership Programme”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele University of Pardubice, Potsdam University, Hradec – Kralove University, University of Ostrava i Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku.

10 maja – Rektor WSAP, prof. dr hab. Barbara Kudrycka, została wybrana. do Komisji Ekspertów ds. Administracji Publicznej Rady Ekonomiczno-Społecznej (ECOSOC) Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). W skład Komisji Ekspertów wchodzą 24 osoby, w tym 6 z krajów europejskich. Kadencja Komisji Ekspertów trwa 4 lata.

13 maja – Odbył się wykład gościnny Lloyda N. Halversona, administratora miasta Camas. Wykład dotyczył demokracji i profesjonalnego zarządzania na poziomie samorządu w USA.

Kwiecień – Rektor WSAP, prof. dr hab. Barbara Kudrycka, zostaje prezydentem Network Of Institutes And Schools Of Public Administration In Central And Eastern Europe – międzynarodowej organizacji zrzeszającej szkoły wyższe i instytucje, które działają na polu administracji publicznej.

26 kwietnia – WSAP prawdopodobnie jako pierwsza i jedyna uczelnia w kraju udostępniła, dla użytkowników telefonów komórkowych, serwis w technologii WAP. Nasze adresy: wap.wsap.edu.pl, wap.wsap.bialystok.pl.

22 kwietnia – Sześcioro studentów WSAP zakwalifikowało się na praktyki w urzędach administracji publicznej w Odessie na Ukrainie w dniach 12 – 22 maja 2002.

22 kwietnia – Chór Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku pod dyrekcją Anny Olszewskiej zdobył nagrodę w kategorii chórów akademickich na V Podlaskim Festiwalu Pieśni Sakralnej „Te Deum” w Łapach. Festiwal odbył się pod honorowym patronatem Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka oraz Marszałka Województwa Podlaskiego Sławomira Zgrzywy i Starosty Powiatu Białostockiego Wiesława Pusza.

14 – 17 kwietnia – Czworo studentów WSAP zakwalifikowało się w Szczecinie na praktyki w niemieckich urzędach administracji publicznej. Studenci odwiedzili również Abgeordneteshaus, Bezirksamt Kreuzberg oraz Friedrichtsheim w Berlinie.

8 kwietnia – W siedzibie WSAP odbył się regionalny finał konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Zostań Negocjatorem! Symulacje Negocjacji o Członkostwo w Unii Europejskiej”. Głównym celem przedsięwzięcia było rozwijanie edukacji europejskiej w naszym społeczeństwie, a przede wszystkim wśród młodzieży. Organizatorzy konkursu (FRDL i WSAP w Białymstoku) chcieli by uczniowie, poprzez wzięcie udziału w rozgrywkach symulacyjnych, wzbogacili swoją wiedzę na temat stanowisk negocjacyjnych Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. W finale konkursu zmierzyły się drużyny trzech podlaskich szkół: I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Białymstoku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie. W finale regionalnym zwyciężył ZSE-H, drugie miejsce zajęło I LO w Białymstoku, trzecie – ZSO w Zambrowie.

5 kwietnia – Aneta Matysiewicz, Dorota Łuksza i Monika Radziszewska – studentki III roku WSAP zostały laureatkami Konkursu Na Najlepszego Studenta „Primus Inter Pares” organizowanego przez ZSP. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezes Rady Ministrów.

11 marca – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku gościła Julię Piterę, prezesa Transparency International Polska, która wygłosiła wykład nt. „Etyczno-prawne aspekty korupcji”. Celem Transparency International jest przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji na świecie. W swoich działaniach organizacja kieruje się zasadami woluntaryzmu i apolityczności. Podejmuje wielorakie działania mające na celu aktywizację opinii publicznej przeciwko zjawisku korupcji życia publicznego oraz wpływanie na odpowiednie organy administracji rządowej i samorządowej w kierunku tworzenia prawnych rozwiązań antykorupcyjnych. Transparency International stawia sobie za cel przeciwdziałanie korupcji, utworzenie szerokiej koalicji sił społecznych na rzecz sprawności państwa oraz przejrzystości reguł życia społecznego, a także wypracowanie społeczno-prawnych metod prewencji i przeciwdziałania zjawisku korupcji w całej jego rozciągłości.

Marzec – w WSAP, w ramach międzynarodowych praktyk zawodowych, przebywała grupa 12 studentów z Instytutów Regionalnych Ukraińskiej Akademii Administracji Publicznej w Charkowie i Odessie. W czasie tygodniowych praktyk studenci zapoznali się z kompetencjami, strukturą i zadaniami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Starostwa Powiatowego w Białymstoku, Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku oraz Urzędami Miasta i Gminy w Sokółce i Supraślu. W programie praktyk przewidziano także zapoznanie się praktykantów z zagadnieniami takimi jak: realizacja działań w zakresie promocji miasta, pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy wspólnotowych, realizacja zadań z zakresu ochrony i zarządzania środowiskiem, rola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizacja kompetencji w aspekcie wielokulturowości mieszkańców.

25 luty – 5 marca – Chór WSAP, pod dyrekcją Anny Olszewskiej, odbył turnee na zaproszenie Ukraińskiej Akademii Administracji Publicznej – Instytut Regionalny w Charkowie. Oprócz koncertu w Akademii, chór gościł w innych uczelniach Charkowa oraz koncertował dla miejscowej Polonii.

2001

WSAP, wspólnie z innymi uczelniami regionu północno-wschodniego Polski, organizowała w lutym w Białymstoku konferencję naukową „Procedury podejmowania rozstrzygnięć i inne istotne problemy prawne w szkolnictwie wyższym”.

  1. – 12.05.2001 r. – niemiecko – polskie seminarium na temat: „Centralizacja – decentralizacja”, Berlin, z udziałem dwóch asystentów i dwóch studentów WSAP.

W dniach 23.07 – 17.08.2001 r. odbył się w Görliz, Niemcy, Letni Uniwersytet na temat: „Europa wzrasta razem: budujemy mosty – przekraczamy granice – nowoczesna administracja dla obywateli” z udziałem asystenta i trójki studentów WSAP.

WSAP była odpowiedzialna za przygotowanie i zrealizowanie Szkoły Letniej dla nauczycieli akademickich z krajów Europy Centralnej i Wschodniej „Etyka i odpowiedzialność” (Ethics and Responsibility). Szkoła ta miała miejsce w Kiermusach w dniach 19 – 30 sierpnia 2001, finansowana była przez Program Pomocowy Kształcenia Akademickiego HESP, OSI w Budapeszcie. Za logistykę Szkoły odpowiadało Międzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji i Uczelni Administracji Publicznej NISPAcee a o jej rezultatach informowały pisma naukowe o zasięgu międzynarodowym.

WSAP od trzech lat uczestniczy w programie The Public Capacity Building Project – The Polish Internship Programe realizowanym przez Canadian Bureau for International Education (CBIE) we współpracy z polskimi szkołami wyższymi kształcącymi na kierunku administracja publiczna, którego głównym sponsorem jest Canadian International Development Agency (CIDA).

Od trzech lat WSAP organizuje Letnie Akademie Administracji Publicznej, finansowane przez Open Society Institute – Local Government and Public Service Reform Initiative, Węgry. W Goniądzu, Lwowie i Charkowie studenci z Polski, Białorusi i Ukrainy, zapoznawali się z problematyką reformy administracyjnej i samorządu terytorialnego oraz etyki rządzenia w RP.

We wrześniu 2001 r. Podyplomowe Studium Zarządzania Kadrami w Administracji Publicznej, finansowanym przez Fundusz Phare – Projekt Tempus Bis ukończyło 205 osób, zajmujących kierownicze stanowiska w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Kształciły się one bezpłatnie w zakresie Human Resources Development.

WSAP organizowała konferencję „Zarządzanie Kadrami w Administracji Publicznej – teoria i praktyka”, która odbyła się 22 września 2001 roku w siedzibie uczelni. Konferencja była prezentacją osiągnięć międzynarodowego konsorcjum funkcjonującego przy WSAP Białystok w ramach programu „Kierowanie kadrami w administracji samorządu lokalnego województwa podlaskiego”, finansowanego przez Fundusz PHARE-Tempus bis (kontrakt nr IB_JEP-14235-1999).

Inaugurację roku akademickiego 2001/2002 rozpoczął wykład prof. dr hab. Marka Dębickiego: „Quo vadis terra Polonia?”. Nagrody Rektora WSAP odebrali: Agnieszka Czarkowska, Mariola Jakubczyk, Sylwia Laskowska, Dorota Łuksza, Rafał Pikul, Bartosz Wojszko.

W roku akademickim 2001/2002 we WSAP kształci się 2232 studentów, w systemie studiów stacjonarnych 832, zaocznych i wieczorowych 1400. Osiemdziesiąt procent studentów zaocznych WSAP stanowią pracownicy urzędów administracji samorządowej i rządowej województwa podlaskiego. Naukę we WSAP rozpoczęło 821 osób: 300 na studiach dziennych, 414 na studiach zaocznych i 107 na studiach wieczorowych.

Uczelnia realizuje studia podyplomowe. W roku akademickim 2001/2002 osób kształci się 160 osób: w Podyplomowym Studium Menedżerów Oświaty (45 osób), Podyplomowym Studium Wiedzy o Społeczeństwie i Edukacji Europejskiej (71 osób), Podyplomowym Studium Organizacji Pomocy Społecznej (22 osoby), Podyplomowym Studium Integracji Europejskiej (22 osoby).

Nasi absolwenci mogą kontynuować edukację na dwuletnich magisterskich studiach uzupełniających na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku prawo, na Wydziale Socjologicznym Collegium Civitas w Warszawie lub na innych uczelniach w Polsce.

WSAP realizuje program Socrates Erasmus, umożliwiający wymianę i studia studentów i pracowników naukowych pomiędzy WSAP a partnerskimi uczelniami w Holandii, Anglii, Irlandii i w Niemczech.

WSAP realizuje program Socrates / Grundtvig 2 „Learning Partnership” – koordynatorem programu jest Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Pardubicach.

WSAP rozpoczęła wdrażanie systemu punktów transferowych w ramach ECTS (European Credits Transfer System), umożliwiający naszym studentom studiowanie na podobnych kierunkach w uczelniach krajów Unii Europejskiej.

W październiku 2001 r. WSAP zorganizowała Międzynarodowy program praktyk zawodowych studentów ukraińskich w urzędach administracji publicznej w Polsce finansowany przez Fundację im. S. Batorego.

19.11. – 20.12.2001. stypendium naukowe Ministerstwa Nauki, Kultury i Badań Landu Brandenburg w Poczdamie otrzymała Małgorzata Perzanowska – Zamajtys, asystent WSAP.

Z końcem roku 2001 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej rozpoczęła szerszą działalność wydawniczą: „Wprowadzenie do nauk o państwie i prawie” pod redakcją Grzegorza Kryszenia jest poprawioną wersją książki „Zagadnienia państwa i prawa” (Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Katowice 2001). Jej autorami są pracownicy naukowi Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. „Rozwój kadr administracji publicznej”, pod redakcją Barbary Kudryckiej, to zbiór artykułów 17 autorów – naukowców oraz praktyków zarządzania – z Polski, Anglii, Niemiec, Rosji i Kanady. Jest ona pokłosiem programu realizowanego przez WSAP w ramach projektu PHARE – TEMPUS Bis.

Wszyscy studenci Wyższej Szkoły Administracji Publicznej tworzą samorząd studencki, którego reprezentację stanowi Rada Studentów wyłaniana w uczelnianych wyborach. Bierze ona aktywny udział w życiu społeczności uczelni. Corocznie organizuje dni otwartych drzwi, piknik WSAP, połowinki, otrzęsiny oraz spotkania opłatkowe. Wraz z innymi uczelniami wyższymi Białegostoku współorganizuje Juwenalia.

Chór Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, pod dyrekcją mgr Anny Olszewskiej, powstał w październiku 2000 r. W jego repertuarze znalazły się pieśni narodowo-patriotyczne, pieśni folklorystyczne i biesiadne, negro spirituals, kolędy polskie. Chór zdobył wyróżnienie podczas I Festiwalu Moniuszkowskiego Podlasia w Białymstoku w maju 2001 r. Wysoko oceniony został również podczas IX Spotkania Opłatkowego Środowiska Akademickiego. Chór uczestniczył w tournee koncertowym po Ukrainie, gdzie był gościem Ukraińskiej Akademii Administracji Publicznej i tamtejszej Polonii.

Studenci WSAP prowadzą warsztaty debatanckie i organizują debaty oksfordzkie w białostockich szkołach średnich, ucząc młodzież demokratycznej formy prezentowania swoich poglądów i dyskutowania oraz prezentacji publicznych. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej jest jednym z nielicznych w Polsce ośrodków debat oksfordzkich.

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów WSAP – Biuro Karier powstało w listopadzie 2000 roku. Jego działania koncentrują się na pomaganiu studentom w przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania pracy. Są one praktycznym połączeniem poradnictwa zawodowego i współpracy z pracodawcami. Biuro Karier świadczy usługi w zakresie wyboru drogi zawodowej przez studentów, prowadzi poradnictwo zawodowe, gromadzi oferty pracy, informacje o zawodach, pracodawcach i sytuacji na rynku pracy. Kolejnym ważnym elementem działalności Biura Karier WSAP jest nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, organizowanie prezentacji firm na terenie uczelni i upowszechnianie informacji na temat pracy w różnych firmach. Celem tych działań jest nie tylko skojarzenie studentów z ich przyszłymi pracodawcami, ale także promocja uczelni i zbliżenie środowisk akademickich do rynku pracy. W ramach Białostockiej Sieci Biur Karier organizuje Akademickie Dni Pracy oraz Dni Kariery.

W 2001 r. w Wyższej Szkole Administracji Publicznej powstały nowe zakłady naukowe: Zakład Procedur Administracyjnych, Zakład Metodologii Nauk Społecznych, Zakład Samorządu Terytorialnego.

2000

Od marca 2000 r. pod hasłem „Poznaj swoje prawa” działa punkt informacyjny przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych. Dostępne są w nim broszury i ulotki dotyczące zasad udzielania pomocy społecznej, podatków, praw przysługujących m.in. osobom niepełnosprawnym, starszym, chorym, ubogim.

W maju 2000 r. WSAP zorganizowała międzynarodową konferencję naukową „Etyka w administracji publicznej – nowe wyzwania dla samorządów lokalnych” w oparciu o środki własne oraz dotacje Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej oraz Programu Partnerstwa Dla Samorządu Terytorialnego USAID.

8 – 13 maja 2000 r. WSAP zorganizowała seminarium „Standardy etyczne w polskiej, niemieckiej i ukraińskiej administracji”, sponsorowane przez Fundację Wiedzieć Jak, Fundację im Stefana Batorego – grant nr 22006/2000/SS, Polsko-Niemiecką Współpracę – grant nr T-6104-00, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej – grant nr 5189/00/GB, Deutscher Akademischer Austauschdienst – grant nr 222-gh-PL-086-15-00 oraz Fundację im. R. Boscha – grant nr 12.5.2020.2005.0. Podczas seminarium przedyskutowane zostały zagadnienia dotyczące jakości świadczonych usług publicznych, wartości racjonalnego administrowania, roli etyki w życiu publicznym, problemy odpowiedniego doboru kadr w świetle integracji europejskiej oraz przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej.

Kadra naukowa WSAP stanowi istotną część zespołu trenerów, prowadzącego szkolenia organizowane przez Centrum Szkoleniowe FRDL w Białymstoku pracowników samorządów lokalnych i liderów środowiskowych.

Odbyły się wybory najlepszych wykładowców WSAP i najmilszych pracowników. Najlepszymi wykładowcami, z wyboru studentów, zostali: dr Jarosław Matwiejuk, dr Marzanna Poniatowicz i dr Jerzy Mieszkowski. Spośród prowadzących ćwiczenia w czołówce znaleźli się: mgr Piotr Sitniewski, mgr Patrycja Suwaj i Katarzyna Łotowska. W rankingu najmilszych pracowników administracyjnych na pierwszych miejscach znalazły się panie: mgr Barbara Szajkowska (dziekanat), mgr Elżbieta Kuprel (biblioteka) i Irena Sakowicz (szatnia).

Od 2000 r. studentom i pracownikom WSAP, umożliwiony został nieograniczony dostęp do Internetu oraz programy użytkowe, w skład których wchodzą m.in. System Informacji Prawnej Lex Omega. Rozważana jest również możliwość przedłużenia czasu zajęć z przedmiotu Obsługa komputerów.

Studenci WSAP prowadzą Centrum Informacji Administracyjnej. Jest to poradnia udzielająca pomocy mieszkańcom miasta, którzy mają kłopoty lub chcieliby uniknąć problemów przy załatwianiu spraw we wszelkich urzędach administracji publicznej. Pomoc polega na wyjaśnianiu procedury administracyjnej, pomocy przy formułowaniu pism do organów administracji, kierowaniu spraw do właściwych terytorialnie i rzeczowo organów administracji publicznej. C.I.A prowadzone jest wyłącznie przez studentów pod nadzorem opiekuna naukowego. Pomoc w ramach C.I.A. udzielana jest nieodpłatnie i oparta na pracy społecznej swoich członków.

WSAP organizuje otwarte debaty oksfordzkie, w których uczestniczą mieszkańcy Białegostoku, podnosząc na forum publicznym ważne dla lokalnej społeczności problemy dotyczące funkcjonowania samorządów lokalnych, bezpieczeństwa publicznego, edukacji itp. Debaty cieszą się dużym zainteresowaniem lokalnych mediów.

WSAP współpracuje z mediami lokalnymi: z Telewizją Białystok, Radiem Białystok, Radiem Akadera, Radiem Jard, Radiem Plus, Radiem Miłosierdzie, Kurierem Porannym, Gazetą Wyborczą – Gazetą w Białymstoku, Gazetą Współczesną. W 2000 r. na łamach prasy lokalnej pojawiło się ok. 110 publikacji dotyczących WSAP i jej działalności.

14 – 27 sierpnia 2000 r. WSAP koordynowała i przygotowała merytorycznie II Summer Academy of Public Administration dla studentów z Ukrainy i Polski na temat „Ethics in Governance: Challenges for Local Officials”, finansowaną przez Open Society Institute – Local Government and Public Service Reform Initiative, Węgry.

Prof. B. Kudrycka w ramach NISPAcee prowadzi badania „Infrastucture of Ethics for National Public Administration” w Working Group: Politico-Administrative Relationships.

Mgr P. Suwaj w ramach NISPAcee prowadzi badania „Legal and institutional factors for better Public Administration” w Working Group: Better Quality for Public Administration.

W ramach Europejskiej Grupy Administracji Publicznej prof. B. Kudrycka i mgr P.Suwaj prowadziły prace badawcze w Working Group: Higher Education Programmes in Public Administration: Ready for the Challenge of Europeanisation w 1999 r. na temat „Stanu europeizacji nauczania administracji publicznej w Polsce”, finansowane z Programu Socrates Komisji Europejskiej. Raport z badań „Public Administraton Education – a case of Poland” został opublikowany w „Samorządzie Terytorialnym” w 1999 r oraz w publikacji książkowej „Building Higher Education in CEE Countries”, Słowacja 2000 r.

Prof. B. Kudrycka przygotowała raport „Report on Assessment of the Capacity and Quality of Educational / Training Institutions”, finansowany przez LGPP i opublikowany w maju 2000 r.

WSAP we współpracy z Partnerstwem dla Samorządu Terytorialnego (LGPP), po wygraniu grantu z USAID nr umowy grantowej 7/SM, realizowała w 1999/2000 r., pod kierownictwem prof. Barbary Kudryckiej, projekt „Model rozwiązań organizacyjno-prawnych i proceduralnych wspomagających etyczne zarządzanie gminą”. Głównym celem projektu była poprawa już istniejących rozwiązań prawnych i zastąpienie ich bardziej skutecznymi metodami eliminowania działań nieetycznych w administrowaniu sprawami publicznymi w gminie.

WSAP na podstawie umowy wykonała dla Urzędu Miasta Krakowa ekspertyzę „Model rozwiązań organizacyjno-prawnych i proceduralnych wspomagających etyczne zarządzanie Miastem Kraków”. Celem działań podjętych przez WSAP była analiza potrzeb pracowników UMK w zakresie powszechnie obowiązujących standardów etycznych oraz szkolenie urzędników UMK.

Wszyscy studenci WSAP odbywają praktyki w krajowych urzędach administracji publicznej oraz w znaczących w regionie firmach komercyjnych. Dwutygodniowe praktyki zawodowe przewidziane są w programie studiów studentów I i II roku. Najzdolniejsi, po przejściu procesu kwalifikującego, zaliczają praktykę zagranicą.

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Komisji Europejskiej w Brukseli przekazał Wyższej Szkole Administracji Publicznej fundusze i status koordynatora IB_JEP – 14235/99 Tempus BIS na lata 1999-2001. Przy realizacji projektu pracują: prof. dr hab. B. Kudrycka, mgr A. Pastuchow, mgr M. Perzanowska, R. Szczepankowski, A. Sumkowska. Zgodnie z założeniami programu utworzone zostało wspólnie ze Szkołą Biznesu Uniwersytetu Northumbria w Wielkiej Brytanii, Wyższą Szkołą Administracji i Prawa w Berlinie oraz Krajowym Instytutem Administracji Publicznej w Portugalii Centrum Zarządzania Kadrami, w ramach którego bezpłatnie szkolonych jest 237 urzędników samorządowych i rządowych w zakresie polityki personalnej, zarządzania personelem, zarządzania strategicznego w gminie, jakości usług, systemu ocen i motywacji, języka angielskiego w Podyplomowym Studium Zarządzania Kadrami w Administracji Publicznej prowadzonym przez WSAP w Białymstoku.

W naszej uczelni wydawane są pisma studenckie: „WSAP-er” oraz „Las machinas de la muerte”.

W ramach współpracy z Centrum Szkoleniowym FRDL w Białymstoku WSAP redaguje dwie strony „Dialogu gminnego”, adresowanego do samorządów województwa podlaskiego.

„Przemiany Służby Cywilnej w Wielkiej Brytanii” to temat wykładu inaugurującego rok akademicki 2000/2001 wygłoszony przez prof. Sylvię Horton. Nagrody Rektora WSAP odebrali: Marek Budkiewicz, Agnieszka Czarkowska, Mariola Jakubczyk, Małgorzata Kijak, Sylwia Laskowska, Aneta Matysiewicz, Artur Pianko, Marcin Sewastianik, Beata Zakarzewska.

W roku akademickim 2000/2001 we WSAP kształci się ponad 2 tys. studentów, w systemie studiów stacjonarnych – 700, zaocznych – 1170 i wieczorowych – 160. Osiemdziesiąt procent studentów zaocznych WSAP stanowią pracownicy urzędów administracji samorządowej i rządowej województwa podlaskiego.

Uczelnia realizuje studia podyplomowe. Obecnie 420 osób kształci w Podyplomowym Studium Menedżerów Oświaty, Podyplomowym Studium Integracji Europejskiej, Podyplomowym Studium Przedsiębiorczości, Podyplomowym Studium Wiedzy o Społeczeństwie i Integracji Europejskiej, Podyplomowym Studium Organizacji Pomocy Społecznej oraz Podyplomowym Studium Zarządzania Kadrami w Administracji Publicznej, finansowanym przez Fundusz Phare – Projekt Tempus Bis.

18 – 29 października 2000 r. WSAP organizowała „Międzynarodowy program praktyk zawodowych studentów ukraińskich w urzędach administracji publicznej w Polsce” finansowany przez Fundację im.. S. Batorego.

W grudniu 2000 r. WSAP podjęła starania o uzyskanie środków finansowych w ramach projektu Socrates Erasmus, dotyczącego wymiany studentów i kadry naukowej w celu poszerzania wiedzy z zakresu integracji europejskiej.

W grudniu 2000 r. WSAP podjęła również starania o uzyskanie środków finansowych w ramach programu ECTS, dotyczącego wdrożenia we WSAP systemu punktów kredytowych obowiązujący w szkołach wyższych krajów Unii Europejskiej.

W grudniu 2000 r. WSAP gościła, przebywających w Białymstoku na zaproszenie Centrum Szkoleniowego FRDL, trenerów organizacji pozarządowych z terenu Bośni i Czarnogóry.

1999

W marcu powstało Podyplomowe Studium Menedżerów Oświaty. Celem Studium jest doskonalenie umiejętności menedżerskich kadry dydaktycznej, zgodnie ze współczesnymi wymogami europejskimi.

W ramach programu „The Public Policy Capacity Building Project – The Polish Internship Programme” WSAP organizowała 31 sierpnia – 13 września 1999 r. w Goniądzu praktyki studentów Ukraińskiej Akademii Administracji Publicznej w polskich urzędach administracji publicznej The legal and state organization issues of the reform of the public administration system in Poland in relation to the present practical experience of local government agencies finansowane przez The Canadian Bureau for International Education (CBIE). Program realizowany jest na podstawie kontraktu zawartego. 23 sierpnia 1999 r. przez CBIE i WSAP. CBIE reprezentowała Kristina Wittfooth, WSAP – prof. Barbara Kudrycka, rektor WSAP.

Po raz pierwszy zainaugurowano rok akademicki w nowej siedzibie WSAP – Pałacu Lubomirskich. Wykład Inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Mirosław Stec. Nagrody Rektora WSAP odebrali: Agnieszka Otapowicz, Małgorzata Kijak, Małgorzata Tołkacz, Marcin Sewastianik, Piotr Białas, Robert Szczepankowski.

W grudniu odbyło się spotkanie Międzynarodowego Konsorcjum pracującego w ramach Programu TEMPUS nad realizacją projektu: „Kierownicy urzędów i osoby zarządzające kadrami samorządu terytorialnego w województwie podlaskim”.

1998

8 stycznia – Robert Szczepankowski, student II roku WSAP, odebrał srebrny, a Agnieszka Zabrocka brązowy dyplom w Konkursie Primus Inter Pares pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

Luty – rektorem WSAP zostaje prof. dr hab. Barbara Kudrycka.

Stworzono możliwość studiowania w systemie wieczorowym.

11 lutego – WSAP otrzymała grant w wysokości 25 tys. dolarów z Open Society Institute Local Government Initiative z Węgier na zorganizowanie Summer School of Public Administration dla 30 studentów z Białorusi, Mołdawii, Polski i Ukrainy w dniach 26 lipca – 15 sierpnia 1999 r.

20 kwietnia – powołanych zostało 5 sekcji sportowych WSAP: sekcja pływania, sekcja piłki siatkowej, sekcja piłki koszykowej, sekcja turystyki oraz tańca towarzyskiego.

27 kwietnia – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej otrzymała od Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego grant, czyli dotację, w wysokości 167 tys. 320 zł. na realizację projektu „Model rozwiązań organizacyjno-prawnych i proceduralnych wspomagających etyczne zarządzanie gminą”. Kierownikiem projektu jest rektor WSAP – prof. Barbara Kudrycka. Dotacja przyznana została w ramach pomocy amerykańskiej dla samorządów pod nazwą „Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego”. O granty starało się 128 różnych organizacji, instytucji i stowarzyszeń z całej Polski, które przedstawiły łącznie 170 projektów. Pomysł białostockiej WSAP został nagrodzony obok 13 innych.

30 maja – po raz pierwszy Wyższa Szkoła Administracji Publicznej odnotowana została w rankingu szkół wyższych tygodnika „Wprost”.

1 czerwca – otworzyliśmy drzwi naszej uczelni dla wszystkich zainteresowanych studiami we WSAP. Goście losowali bilety do kina oraz na koncert Gorana Bregovicia.

3 października – III inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej. Wykład inauguracyjny: „Nowy ustrój administracyjny Polski” wygłosił prof. Michał Kulesza, pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej do spraw reformy terytorialnej państwa. Nagrody rektora WSAP za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywną działalność na rzecz uczelni odebrali: Robert Szczepankowski, Izabela Mahometa, Agnieszka Zabrocka, Piotr Dołżyński, Paweł Hońko, Mariusz Szymczuk.

10 października – inauguracja Podyplomowego Studium Doradztwa Podatkowego i Administracji Finansów.

15 października – w Urzędzie Miejskim w Białymstoku został podpisany akt notarialny sprzedaży zabytkowego Pałacu Lubomirskich Wyższej Szkole Administracji Publicznej przez gminę Białystok.

27 października – w kinie „Studio” odbyły się pierwsze otrzęsiny w historii WSAP, zorganizowane przez studentów II roku.

3 listopada – WSAP zorganizowała konferencję „Studia na kredyt”, poświęconą nowym zasadom udzielania studentom nisko oprocentowanych kredytów. Na pytania zainteresowanych odpowiadali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rejonowego Urzędu Pracy oraz banków.

4 listopada – odbyły się pierwsze wybory do Rady Studentów WSAP. Starostą I roku został Grzegorz Sakowicz, II roku – Grzegorz Daniszewski. Przewodniczącym Rady Studentów WSAP został Robert Szczepankowski.

14 listopada – zainaugurowało działalność Podyplomowe Studium Zarządzania i Administracji Zdrowiem Publicznym, organizowane przez WSAP wspólnie z Białostocką Szkołą Biznesu.

27-28 listopada asystenci WSAP, Marta Rękawek i Piotr Sitniewski, wzięli udział w międzynarodowej konferencji „Education and training for the European integration”, zorganizowanej w miejscowościi Dobogoko koło Budapesztu. Spotkanie ludzi świata nauki i polityki z Austrii, Czech, Estonii, Polski, Słowacji, Szwecji i Węgier, zaangażowanych w działania mające na celu integrację państw Europy Środkowo-Wschodniej, dało uczestnikom obraz aktualnej sytuacji szkolnictwa wyższego państw starających się o członkostwo UE.

15 grudnia – podczas wizyty Anatolija Czernomyrdysa – rektora Ukraińskiej Akademii Administracji Publicznej i jego asystenta Jana Posypanko, podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Lwowską Akademią a WSAP.

1997

Pierwszy nabór studentów na studia dzienne.

Zajęcia odbywają się w kilku punktach miasta: w Szkole Podstawowej nr 18, w Zespole Szkół Metalowo-Drzewnych, przy ulicy Św. Rocha, w Domu Kultury „Kolejarz”. Sobotnio-niedzielne zjazdy studentów zaocznych mają miejsce w kinie „Syrena”, bowiem w te dni „Kolejarz” wynajmuje sale na wesela.

Inauguracja roku akademickiego 1997/1998 odbyła się w Filharmonii Białostockiej. Wykład inauguracyjny, „Neutralność polityczna urzędników”, wygłosiła prof. dr hab. Barbara Kudrycka.

1996

28 czerwca Minister Edukacji Narodowej podejmuje decyzję (nr DNS 1-0145/115/TBM/96) o powołaniu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku.

Pierwszym rektorem uczelni zostaje dr Bogdan Jankowski.

Studia odbywają się tylko w systemie zaocznym. Studenci rekrutują się głównie spośród pracowników urzędów.

Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbywa się w Teatrze Dramatycznym im. Al. Węgierki. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Jerzy Regulski – Prezes FRDL.