Dorobek kadry

DOROBEK NAUKOWY PRACOWNIKÓW WSAP
(ZATRUDNIONYCH RÓWNIEŻ W UCZELNI PAŃSTWOWEJ)
 LATA 2000 – 2002

 • Prof. dr hab. Bogusław Cudowski
 • Prof. dr hab. Elżbieta Czykwin
 • Prof. dr hab. Dariusz Kijowski
 • Prof. dr hab. Hanna Konopka
 • Prof. dr hab. Jerzy Kopania
 • Prof. dr hab. Barbara Kudrycka
 • Prof. dr hab. Antoni Mironowicz
 • Prof. dr hab. Teresa Mróz
 • Prof. dr hab. Stanisław Naruszewicz
 • Prof. dr hab. Stanisław Prutis
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
 • Prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • Prof. dr hab. Grażyna Szczygieł
 • Prof. dr hab. Kazimierz Trzęsicki
 • Prof. dr hab. Bogdan Wierzbicki
 • Prof. dr hab. Mieczysława Zdanowicz
 • Dr Katarzyna Bagan – Kurluta
 • Dr Ewa Katarzyna Czech
 • Dr Katarzyna Czerewacz
 • Dr Adam Doliwa
 • Dr Stefan Iwanowski
 • Dr Agnieszka Malarewicz
 • Dr Grzegorz Kryszeń
 • Dr Arkadiusz Letkiewicz
 • Dr Jarosław Matwiejuk
 • Dr Jerzy Mieszkowski
 • Dr Alina Miruć
 • Dr Maria Nowacka
 • Dr Maciej Perkowski
 • Dr Bogusław Plawgo
 • Dr Marzanna Poniatowicz
 • Dr Joanna M. Salachna
 • Dr Iwona Sierocka
 • Dr Patrycja Joanna Suwaj
 • Dr Janusz Szymański
 • Dr Adam Tomanek
 • Mgr Michał Prutis

DOROBEK NAUKOWY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH WYŁĄCZNIE W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W BIAŁYMSTOKU

 • Prof. zwyczajny Witold Marciszewski
 • Dr Małgorzata Perzanowska
 • Dr Sławomir Presnarowicz
 • Dr Julita Sitniewska
 • Dr Piotr Sitniewski
 • Mgr Dorota Konopka
 • Mgr Magdalena Kun – Buczko
 • Mgr Eliza Rurewicz
 • Mgr Jarosław Ruszewski
 • Mgr Robert Szczepankowski