Do sądu po alimenty – co warto wiedzieć?

Umowa

Czas iść do sądu

Alimenty są ustalane przez sąd na podstawie usprawiedliwionych potrzeb dziecka i zarobków rodzica. W Polsce nie obowiązują żadne konkretne dane czy tablice alimentacyjne (jak np. w Niemczech) służące jako pomoc w ustalaniu wysokości świadczeń, dlatego też zasądzane kwoty są bardzo różne, zależnie od sądu.

Pozew o alimenty

Pozew o alimenty składa się w wydziale rodzinnym i nieletnich sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania rodzica z dzieckiem lub pozwanego – składający pozew może wybrać. Na stroniach kancelarii czytamy, że można to zrobić osobiście lub wysłać wniosek listem poleconym. Warto też wiedzieć, że pozew o alimenty nie podlega kosztom sądowym.

Rodzaje i kwoty alimentów

Posłużmy się przykładem – w przypadku 4-letniego dziecka podstawowy miesięczny koszt jego utrzymania wyniesie 1500 zł (w tym m.in. przedszkole, ubranie, pożywienie, gry, zabawki itd.). Uzyskaną kwotę należy najpierw podzielić na pół, a potem pomnożyć przez 12 miesięcy. W ten sposób uzyskujemy roczną kwotę alimentów, czyli „wartości przedmiotu sporu”. Należy ją wpisać w wypełnianym pozwie.

Uzasadnienie pozwu

Pozew składa się też z uzasadnienia, w którym opisuje się swoją sytuację rodzinną, ale też majątkową i zawodową rodzica, od którego alimenty chcemy uzyskać – np. hydraulik czy lakiernik z wieloletnim doświadczeniem). Sąd weźmie pod uwagę nie pensję – ile rodzic zarabia – lecz ile mógłby zarobić, jeśli wykorzystałby swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w pełni. Do wyliczeń sąd bierze bowiem pod uwagę dochody, które mógłby uzyskać, gdyby wykazał chęć i starania, nie zaś te, które wykazuje.

Tomek B. / pixa / stevepb