Budżet państwa: coraz wyższe wpływy z podatków

Pieniądze

Od stycznia do kwietnia 2019 roku dochody budżetu państwa były wyższe aż o 4,8 mld zł w porównaniu z rokiem 2018. Dochody z podatków były wyższe o ok. 3,9 mld zł w tym samym okresie.

Zaprezentowane dane bso-group.com przez pochodzą z Ministerstwa Finansów – zestawienie odnosi się do wykonania budżetu państwa w okresie czterech pierwszych miesięcy 2019 roku (od stycznia do kwietnia). Porównują dane z poprzedniego roku, z tego samego okresu, widać, że dochody z VAT były wtedy niższe o 0,8 proc., czyli około 0,4 mld zł, a dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier – wyższe o 1,5 proc., co oznacza około 0,3 mld zł, dochody z PIT i CIT też są wyższe – wpływy z PIT o 5,5 proc., czyli ok. 1,0 mld zł, a z CIT o 19,4 proc., co oznacza ok. 2,9 mld zł. Co więcej, także wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, wykonanie dochodów niepodatkowych od stycznia do kwietnia 2019 r. to około 10 mld zł – było zatem wyższe o ok. 10 procent, tj. dokładnie 0,9 mld zł. Warto dodać, że z kolei wydatki budżetu państwa były wyższe niż w 2018 roku o ponad 12 procent, czyli 14,2 mld zł. Rząd ma w planach dalsze uszczelnianie podatków.

Ewelina / pixa / KelvinStuttard