Biblioteka

Biblioteka

Bibliotekę WSAP powołano do życia w październiku 1997 r. Księgozbiór założycielski to 2104 woluminy przekazane Uczelni przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej po zlikwidowanej Pomaturalnej Szkole Samorządu Terytorialnego. Zbiory te stanowiły przeważnie wydawnictwa FRDL. Księgozbiór założycielski uporządkowano (zinwentaryzowano i skatalogowano) i przystąpiono do gromadzenia zbiorów niezbędnych do prowadzenia badań i zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni. 

W dniu 17 marca 2005 r. Biblioteka posiadała: 12025 wol. książek, 100 wol. broszur, 121 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych

Przyjęto również do uczelnianych zbiorów zestaw biblioteki Programu „Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego”(LGPP). Były poseł Marian Blecharczyk, z ugrupowania AWS, przekazał sejmowe materiały do naszej biblioteki. Wśród ponad 400 pozycji znalazły się min. Dzienniki Ustaw, Kroniki Sejmowe czy też nieautoryzowane teksty z posiedzeń komisji sejmowych. 

Biblioteka WSAP prenumeruje także czasopisma: W 2005 r. zbiory biblioteczne liczą 126 tytułów, w tym 13 zagranicznych.

Część czasopism została oprawiona. W Bibliotece znajduje się 347 tomów oprawionych czasopism.

KATALOGI i inne BAZY BIBLIOTECZNE

Zbiory biblioteczne opracowywane są w systemie SOWA. Założone są dwie bazy katalogowe: Książki oraz Czasopisma. Biblioteka nie prowadzi katalogu kartkowego. 

Chętni do korzystania z materiałów LGPP maja do dyspozycji 2 bazy na CD: „Publikacje LGPP” oraz „Katalog zbioru dokumentacji LGPP” 

Czytelnicy mogą także korzystać z bazy prawniczej LEX w wersji OMEGA. 

Biblioteka ma również dostęp do Internetu. 

– UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH – 

– DOSTĘP ONLINE – 

Od Lipca 2003 r. istnieje możliwość dostępu do Katalogów i Baz biblioteki Wyższej Szkoły Administracji Publicznej za pośrednictwem sieci Internet. 

Od 4 kwietnia 2005 istnieje możliwość zamawiania oraz rezerwowania książek przez internet .

Polecamy również poniższe adresy biblioteczne: 

Biblioteka Narodowa 
Książnica Podlaska 
Biblioteka Główna Uniwersytetu w Białymstoku 
Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej 
Biblioteka Sejmowa 
Biblioteka Kongresu USA 
EBIB 

Inne linki do ważnych zasobów informacji: 

Polski Serwer Prawa 
Prawniczy Serwis Informacyjny 
Największy Internetowy Serwis Samorządowy 
BHP i prawo pracy 
BHP i ochrona środowiska 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

Zbiory biblioteczne w czasie trwania roku akademickiego udostępniane są przez 7 dni w tygodniu. Z Biblioteki WSAP korzystać mogą wszyscy chętni, ale tylko studenci i pracownicy WSAP mogą wypożyczać książki do domu. 

Poniedziałek – piątek: 9.00 – 18.30 
Sobota: 8.00 – 16.00 
Niedziela: 9.00 – 15.00 

PRACOWNICY BIBLIOTEKI:

mgr Hanna Kalinowska – kierownik Biblioteki WSAP 
mgr Elżbieta Kuprel – pracownik Biblioteki WSAP 
mgr Anna Figarska – pracownik Biblioteki WSAP 

telefon : (0 prefix 85) 732- 12-93 w. w.102, 103 .