Akademicki Klub Integracji Europejskiej

Akademicki Klub Integracji Europejskiej „Eurożak” jest porozumieniem studentów oraz innych osób działających na rzecz integracji europejskiej. Z inicjatywą utworzenia Klubu wystąpił dr Maciej Perkowski, adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego na Uniwersytecie w Białymstoku i w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, który opiekuje się „Eurożakiem”.

Klub skupia osoby aktywnie działające na rzecz społeczności akademickiej, jak też osoby rozpoczynające swoją aktywność. Spośród zdeklarowanych w „Eurożaku” można dostrzec członków Studenckiego Klubu Integracji Europejskiej, Stowarzyszenia Primus Inter Pares, Stowarzyszenia Proeuropa, Uczelnianego Klubu Integracji Europejskiej, Zrzeszenia Studentów Polskich, Sojuszu Młodej Lewicy, Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepaństwowych MONSSUN, członków różnych kół naukowych oraz samorządów studenckich z wielu uczelni podlaskich.

Planowany program działalności nie jest jeszcze zamknięty.

Osoby i Organizacje zainteresowane współpracą – są zawsze mile widziane.

Akademicki Klub Integracji Europejskiej „Eurożak” jest organizacją ponad podziałami.