Egzaminy językowe TELC

EGZAMINY JĘZYKOWE THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES (TELC) The European Language Certificates TELC – to system jednolitych egzaminów językowych stworzony w oparciu o program ramowy: Common…

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

Akademicki Klub Integracji Europejskiej „Eurożak” jest porozumieniem studentów oraz innych osób działających na rzecz integracji europejskiej. Z inicjatywą utworzenia Klubu wystąpił dr Maciej Perkowski, adiunkt…

Uczelniany klub inteligencji europejskiej

Uczelniany Klub Integracji Europejskiej przy Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku jest studenckim kołem naukowym, które zajmuje się propagowaniem idei integracji europejskiej wśród młodzieży szkolnej…

Centrum Informacji Administracyjnej

Centrum Informacji Administracyjnej jest studenckim kołem naukowym przy Wyższej Szkole Administracji Publicznej  w Białymstoku. Studenci z C.I.A, nieodpłatnie, udzielają opinii i odpowiedzi na pytania prawne…

Kwestura

KWESTURA WSAP – NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO WSAP –  W związku z wprowadzaniem w polskim systemie bankowym standardu NRB (Numer Rachunku Bankowego – uproszczona wersja…

Stypendia zagraniczne

STYPENDIA Stypendia / Staże / Konferencje Zapraszamy do korzystania z bazy danych o stypendiach oraz programach szkoleniowych dla studentów i kadry naukowo-dydaktycznej. Baza jest regularnie…

Stypendia

STYPENDIA Studenci studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku objęci są świadczeniami pomocy materialnej ze środków z budżetu państwa przyznawanych przez…

Wydawnictwa

Wydawnictwa Z końcem roku 2001 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej rozpoczęła szerszą działalność wydawniczą. Efektem tego były dwie pozycje książkowe: „Wprowadzenie do nauk o państwie i…

Biblioteka

Biblioteka Bibliotekę WSAP powołano do życia w październiku 1997 r. Księgozbiór założycielski to 2104 woluminy przekazane Uczelni przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej po zlikwidowanej Pomaturalnej…

Promocja uczelni

Promocja uczelni tel. 085 732 14 89 wew. 209 i 218 Joanna Dolecka – Koordynator promocji uczelni Specjalista ds. public relationsTel. +48 0668-001-066 jdolecka@wsap.edu.pl  Justyna Łazuk…

Loading Image