Historia WSAP

2006 Grudzień – Wieczór Wigilijny rozpoczęły jasełka w wykonaniu chóru WSAP i teatru studenckiego „Administratorium”. Pieniądze z aukcji prac wykonanych przez białostockich artystów fotografików zasiliły…

Aktualności

Aktualizacja: poniedziałek, 05 marca 2007 r. – WSAP OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE –  WSAP otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Zakup i montaż sprzętu informatycznego niezbędnego do rozszerzenia…

Siedziba Uczelni

Pałac Lubomirskich – siedziba WSAP Wyższa Szkoła Administracji Publicznej jest właścicielem zabytkowego Pałacu Lubomirskich, położonego w malowniczym zespole parkowym. Budynek ten, to obok Pałacu Branickich,…

Informacje o WSAP

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr DNS 1-0145/115/TBM/96 z28 czerwca 1996 r. oraz statutem Wyższa Szkoła Administracji Publicznej jest zawodową wyższą szkołą niepaństwową, działającą…