Uczelniany klub inteligencji europejskiej

Uczelniany Klub Integracji Europejskiej przy Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku jest studenckim kołem naukowym, które zajmuje się propagowaniem idei integracji europejskiej wśród młodzieży szkolnej Regionu Podlaskiego. 

– **** – 

Klub powstał na początku roku akademickiego 2001/2002. Jego członkami są studenci Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, którzy wyróżniają się wiedzą na temat procesu integracji europejskiej. Działania Klubu skupiają się na prowadzeniu akcji informacyjnych i promocyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach naszego regionu. Do tej pory spotkaliśmy się z uczniami szkół w Michałowie, Suwałkach, Augustowie, Ełku, Gródku, Łapach, Czeremsze, Dowspudzie, Nurcu Stacji i w Białymstoku. Łącznie w naszych spotkaniach wzięło udział ponad 1700 osób. 

– **** – 

Scenariusz każdego spotkania jest dostosowany do potrzeb i wymagań poszczególnych grup słuchaczy. Mnogość zagadnień związanych z procesem integracji europejskiej daje nam możliwość przygotowywania atrakcyjnych spotkań, podczas których wykorzystujemy dostępne materiały promocyjne oraz prezentacje multimedialne. 

– **** – 

Uczelniany Klub Integracji Europejskiej zdobył także poparcie środowisk samorządowych, które sprzyjają działaniom Klubu. Wyrazem tego poparcia było zaproszenie Uczelnianego Klubu Integracji Europejskiej na I Suwalskie Forum Europejskie. 

– SPOTKANIA – 

Spotkania organizowane przez nas są bezpłatnymi prelekcjami, które mają na celu promowanie idei integracji europejskiej i rozwijanie świadomości europejskiej naszego społeczeństwa. 

Chcielibyśmy dotrzeć do jak najszerszej rzeszy słuchaczy i dlatego liczymy na współpracę z Państwem w procesie edukacji europejskiej. 

Wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem U.K.I.E udziela pan Michał Średziński (michals@wsap.man.bialystok.pl