Podatek od rekompensaty

kalkulator

Warto wiedzieć, że od zwrotu nie ma podatku, ale jest od rekompensaty – informacja ta będzie szczególnie przydatna dla podatników, którzy wpłacili oszczędności w upadłych skokach.

Oznacza to, że pieniądze uzyskane w związku z utratą udziałów w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej jest rekompensatą i podlega opodatkowaniu – według dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Nie jest to pierwsza taka interpretacja – niekorzystna dla podatników, którzy ulokowali oszczędności w niesprawdzonych SKOK-ach. 

Wojtek, f: Robert-Owen-Wahl / pixabay