Obszar działania komornika sądowego

mapa

Warto wiedzieć, że istnieją tzw. rewiry komornicze, lecz mimo to w wielu przypadkach komornika można wybrać. Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

Komornik działa przy danym sądzie rejonowym 

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który wykonuje postanowienia sądu. W Ustawie z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 771,1443, 1669.) zapisano, że komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy danym sądzie rejonowym. Oznacza to, że jest organem władzy publicznej i wykonuje czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym zgodnie z postanowieniem danego sądu. 

Rewiry komornicze a wybór komornika 

Najczęściej komornik lub komornicy prowadzą swoje działania na danym terenie – w obrębie swojego rewiru. Rewir komorniczy to obszar właściwości sądu rejonowego, ew. dwóch lub kilku sądów rejonowych. Wykaz komorników, wraz z adresami kancelarii, posiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Wyszukiwarka pozwala łatwo ustalić, którzy komornicy działają w danym rewirze, a dokładne informacje o komornikach działających przy danym sądzie rejonowym są zamieszczane na stronie internetowej każdego z nich. 

Wybór komornika – czy to możliwe?

W niektórych przypadkach wierzyciel ma jednak prawo wybrać komornika – gdyż na przykład zna opinie o jego skuteczności lub chciałby wybrać go z polecenia – lecz jest zobowiązany ponieść koszty jego dojazdu oraz ew. noclegu. Jeśli wierzyciel chce wybrać komornika spoza rewiru, musi złożyć specjalny wniosek o wszczęcie egzekucji, a także pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru – nie musi być ono długie, może składać się z jednego czy dwóch zdań, ale jest ono wymagane. 

Ponadto działania te muszą odbywać się w granicach właściwości sądu apelacyjnego, w których jest siedziba wybranego komornika. Warto jednak wiedzieć, że są wyjątki – nie można mianowicie wybrać komornika przy egzekucji z nieruchomości.

Masz pytania? Zajrzyj na stronę http://www.komornikskora.pl/

Lena.k, f: Free-Photos / pixabay