Goście WSAP

– 2007 –

Prof. Robert Castle – z Uniwersytetu Amerykańskiego w Bułgarii,

– 2006 –

Prof. Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej, w latach 1997-2001 premier rządu koalicji AWS – UW, potem mniejszościowego rządu AWS, Abp prof. dr hab. Edward Ozorowski – Metropolita Białostocki, Anda Rottenberg – historyk i krytyk sztuki, Prof. Gökhan Sevіm – Uniwersyt Ege w Turcji, Prof. Yehezkel Dror – Hebrew University of Jerusalem, Prof. Jerzy Regulski – Prezes FRDL, Dr Barbara Imiołczyk – Prezes Zarządu FRDL, Prof. Ivelin Sardamov – American University of Bulgaria, Prof. Jean Crombois – American University of Bulgaria, Prof. Władysław Bartoszewski – historyk, pisarz, publicysta i dyplomata, b. minister spraw zagranicznych RP. W latach 1940-1941 więzień Auschwitz, potem oficer Armii Krajowej, współtwórca Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Po wojnie dwukrotnie więziony. Jest badaczem dziejów AK, prasy konspiracyjnej, eksterminacji Polaków i Żydów, Dr hab. Magdalena Środa – etyk, filozof, publicystka, feministka; b. Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Dr Paweł Łuków – adiunkt na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Prof. Witold Tulasiewicz – z Willson College na Uniwersytecie w Cambridge, Ex. dr. Franklin Ramón Gonzales – Ambasador Wenezueli i Dziekan Stosunków Międzynarodowych Centralnego Uniwersytetu Wenezueli (Universidad Central de Venezuela), Ex. Fernando Flores – Ambasador Ekwadoru, Ex. Jorge Fernando Lefebre – Ambasador Kuby, Ex. Juan Grand – Ambasadora Peru, Dr. Ricardo Antonio Pereira – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Boliwariańskiego oraz adiunkt w Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA) Uniwersytetu Warszawskiego, Prof. dr Lothar Philipps – Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium, Dr Kirył A. Pisenko – Rosyjska Akademia Prawosudia, Bronisław Komorowski – Wicemarszałek Sejmu RP, Kenneth MacLean Hillas junior – Zastępca Szefa Misji przy Ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce, Dr Jerzy Pruski – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP, Kazimiera Szczuka – historyk literatury, krytyk literacki, działaczka ruchów kobiecych, feministka, członkini partii Zieloni 2004,

– 2005 –

Prof. dr hab. Roman Wieruszewski – dyrektor Poznańskiego Centrum Praw Człowieka przy PAN; członek Komitetu Praw Człowieka ONZ; członek Rady d/s Uchodźców, członek Komitetu Doradczego przy MSZ; ekspert OBWE, Bix Aliu – zastępca Attache ds. Kultury Ambasady USA w Polsce, Prof. Gülgün Tosun – Uniwersytet Ege w Izmirze, Turcja, Prof. Tanju Tosun – Uniwersytet Ege w Izmirze, Turcja, Prof. Witold Tulasiewicz – Cambridge University, Donald Tusk – Wicemarszałek Sejmu RP, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, kandydat na Prezydenta RP, Philip Barclay – pierwszy sekretarz Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, Lord Ponsonby of Shulbrede Dr Janusz Onyszkiewicz – wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Aleksander Dobrowolski – wiceprzewodniczący opozycyjnej Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, Białoruś, Siergiej Kalakin – przewodniczący opozycyjnej Białoruskiej Partii Komunistycznej, Aleś Michalewicz – wiceprzewodniczący opozycyjnego Białoruskiego Frontu Narodowego, Ks. prof. dr hab. Jan Sochoń – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Prof. Karl Wolfram, Prof. Roy H. Ginsberg – dyrektor programu spraw zagranicznych w Skidmore College w Saratoga Springs, New York, USA, Tadeusz Zwiefka – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Ex. Victor Ashe – Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Polsce, Piotr Cykowski – z Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Tybetu, Prof. Klaus Erdmann – dziekan Fachhochschule des Bundes w Brühl, Prof. Heinz Theisen – z Katolische Fachhochschule w Kolonii, Julia Pitera – od 1998 roku działa w polskim oddziale Stowarzyszenia Transparency International, Dr Robert Gwiazdowski – prezydent Centrum im. A. Smitha, Andrzej Sadowski – wiceprezydent CAS, Ireneusz Jabłoński – członek zarządu Centrum, Prof. Jurij Moskalenko – dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Przykarpackiego na Ukrainie, Mieczysław Łapanowski – polski obserwator Międzynarodowej Misji Obserwacyjnej ENEMO I, II i tzw. III tury wyborów prezydenckich na Ukrainie,

– 2004 –

Andrzej Zdebski – Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Mirosław Sekuła – Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Wincuk Wiaczorka – Przewodniczący Białoruskiego Frontu Narodowego, Igor Lalkau – z opozycyjnego Białoruskiego Frontu Narodowego, Tadeusz Gawin – założyciel i honorowy prezes Związku Polaków na Białorusi, Prof. dr hab. Janusz Danecki – Kierownik Zakładu Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. – z Uniwersytetu w Pardubicach, Czechy, Ing. Robert Bat’a – z Uniwersytetu w Pardubicach, Czechy, prof. dr hab. Piotr Hofmański – Kierownik Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia i rzecznik prasowy Sądu Najwyższego RP. Lech Wałęsa – twórca „Solidarności”, Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Prezydent RP w latach 1990 – 1995, dr Barbara Imiołczyk – Prezes Zarządu FRDL, prof. Allan Rosenbaum – z Florida International University, Ex. Miguel Angel Navarro Portera – Ambasador Hiszpanii w Polsce, Filip Łobodziński – iberysta, tłumacz literatury, prof. dr Jean-Claude Garcia-Zamor – Szkoła Polityki Zarządzania, Florida International University, USA, Jan Maria Rokita – przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Andrzej Sadowski – założyciel i wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha, prof. dr hab. Dariusz Rosati – ekonomista z SGH w Warszawie, członek Rady Polityki Pieniężnej, były Minister Spraw Zagranicznych,

– 2003 –

prof. zw. dr hab. dr hc. Barbara Skarga – filozof z Polskiej Akademii Nauk, odznaczona Orderem Orła Białego, Tomasz Lis – publicysta, dziennikarz telewizyjny, Catharina Rehm – Barbenni – reprezentantka niemieckiej firmy FUTURETEC, Hugh McMahon – europejski doradca z James Watt College / Wielka Brytania, Marian Krzaklewski – działacz NSZZ „Solidarność”, były przewodniczący Komisji Krajowej „S”, twórca AWS i poseł na Sejm III Kadencji, Krzysztof Rutkowski – Poseł na Sejm IV Kadencji, znany detektyw, Janusz Korwin – Mikke – publicysta i polityk związany z Unią Polityki Realnej, Sokrat Janowicz – pisarz i publicysta białoruski, laureat nagrody im. Andrzeja Drawicza, Ex. Christopher R. Hill – Ambasador USA w Polsce, prof. Hans Paul Pruemm – pracownik naukowy Fachhochschule fur Verwaltung und Rechstpflege w Berlinie, Ex. R. L. Narayan – Ambasador Republiki Indii w Polsce, dr Janusz Steinhoff – Wiceprezes Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka, prof. dr hab. Roman Wieruszewski – z Centrum Praw Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Roman J. Giertych – Poseł na Sejm IV Kadencji, Aleksander Kwaśniewski – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydentowi towarzyszyli: Włodzimierz Cimoszewicz – Minister Spraw Zagranicznych, Jarosław Kalinowski – Prezes PSL, b. wicepremier i minister rolnictwa oraz Dariusz Szymczycha – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Lech Wałęsa – twórca „Solidarności”, Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Prezydent RP w latach 1990 – 1995, płk prof. dr hab. Jacek Pawłowski – Dziekan wydziału strategiczno – obronnego Akademii Obrony Narodowej, Charles White – przedstawiciel Komisji Europejskiej, naczelny administrator programów pomocowych, negocjator programów rozwoju regionalnego, Ludwik Dorn – Poseł na Sejm IV Kadencji, Bronisław Komorowski – Zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Dariusz Szymczycha – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Duxita Mistry i dr Anthony Minnaar – przedstawiciele Instytutu Praw Człowieka i Studiów Kryminologicznych z Republiki Południowej Afryki.

– 2002 –

prof. dr hab. Jerzy Buzek – Premier Rzeczpospolitej w latach 1997 – 2001, Ex. Sikose Mji – Ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce, prof. dr hab. Jerzy Świątkiewicz – zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Andrew Koss – radca ds. kultury i prasy Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, prof. zw. dr hab. dr hc. Jerzy Dietl – Prezes Zarządu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, prof. dr hab. Jerzy Bralczyk – członek Rady Języka i Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Lloyd N. Halverson – administrator miasta (city administrator) Camas w stanie Waszyngton, USA, Stephen Gollub – współpracownik Open Society Institue w Budapeszcie oraz przedstawiciel Fundacji im. Sorosa, USA, Izabela Jaruga-Nowacka – przewodnicząca Ligi Kobiet Polskich, liderka UP, Sekretarz stanu – Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Julia Pitera – Prezes Transparency International Polska w Warszawie, prof. dr hab. Adam Czarnota – pracownik naukowy School of Law at the University of Sydney / Australia.

– 2001 –

prof. dr. iur. Gunther Arzt – kierownik Institut für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Bern / Szwajcaria, Zbigniew Bujak – Prezes Głównego Urzędu Ceł w Warszawie, dr. Wolfram Friedersdorff – Burmistrz Okręgu Berlin – Lichtenberg / Niemcy, dr. Johannes Middendorf – Kierownik Działu Kadr w Urzędzie Berlin – Lichtenberg / Niemcy, prof. dr hab. Wassilij P. Pugaczew – pracownik naukowy Instytutu Zarządzania Kadrami na państwowym Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskiwe / Rosja, dr. Wiktor Jelagin – Vice-dyrektor Ukraińskiej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy w Charkowie, dr. Grigory Mostowy – Dyrektor Ukraińskiej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy w Charkowie, Michael Dugget – Dyrektor European Institute of Public Administration in Brussels / Belgia, prof. dr Marek Dębicki – pracownik naukowy School of Public Policy at the Manitoba University / Kanada, dr. David Stewart-David – pracownik naukowy Newcastle Business School at the University of Northumbria in Newcastle / Wielka Brytania, dr. Wendy Stewart-David – pracownik naukowy Newcastle Business School at the University of Northumbria in Newcastle / Wielka Brytania,

– 2000 –

prof. dr. Sylvia J. Horton – pracownik naukowy School of Social and Historical Studies na University of Portmouth / Wielka Brytania, Wiesław Walendziak – poseł, Szef Kancelarii Premiera RP, Ex. Cesar Beltran – Attache Kulturalny Ambasady Amerykańskiej w Warszawie, Janina Ochojska – Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, prof. dr. iur. Osten Baller – pracownik naukowy Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Berlin / Niemcy, prof. dr. rer. publ. Titularprofessor Rene Schaffhauser – Dyrektor Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen / Szwajcaria; Szef Hochschule für Wirtschafts- Rechts- und Sozialwischtaften / Szwjacaria, prof. dr. iur. Aribert Kopnarski – pracownik naukowy Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl / Niemcy (Ostbeauftragte), prof. dr. Jonathan L. Entin – pracownik naukowy School of Law at the Case Western Reserve University w Cleveland / USA, Bronisław Komorowski – Przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej, prof. dr. Kathleen Clark – pracownik naukowy School of Law at the Washington University in St. Louis / USA.

– 1999 –

prof. dr. rer. publ. Titularprofessor Rene Schaffhauser – Dyrektor Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen / Szwajcaria; Szef Hochschule für Wirtschafts- Rechts- und Sozialwischaften / Szwjacaria, prof. dr. iur. Karl – Ludwig Kunz – pracownik Institut für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Bern / Szwajcaria, prof. dr hab. Jerzy Regulski – Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, prof dr. Allan Rosenbaum – pracownik naukowy Florida International University / USA, dr. David Stewart-David – pracownik naukowy Newcastle Business School at the University of Northumbria in Newcastle / Wielka Brytania, prof. Michel Bouvier – pracownik naukowy Uniwersytetu w Paryżu II, dr. Jao Wemans – pracownik naunkowy National Institute of Public Administration in Oeiras / Portugalia,