Dotacja na rozwój przedsiębiorstwa – jak ją uzyskać?

portfel

Wsparcie dla firm stawiających na innowacyjność oferuje zarówno polski rząd, jak i Unia Europejska. Dowiedz się, w jaki sposób się o nie starać.

Co to znaczy, że produkt jest innowacyjny?

Innowacja w rozumieniu dotacji polega na wdrożeniu zupełnie nowego wyrobu do produkcji, jak również na udoskonaleniu już istniejącego. Innowacja może też dotyczyć nowej organizacji pracy, metod marketingowych, sposobu sprzedaży itp.

Pomoc polska dla przedsiębiorców

Polskie przepisy pozwalają firmom dbającym o innowacyjność na uzyskanie ulgi badawczo-rozwojowej. Przedsiębiorca, który poniósł tzw. koszty kwalifikowane, ma prawo odliczyć je od podatku. Koszty kwalifikowane to m.in. wydatki związane z nabyciem materiałów służących realizacji działalności badawczo-rozwojowej.

Pomoc unijna dla przedsiębiorców

Dofinansowanie z Unii Europejskiej przyznawane jest w ramach poszczególnych programów. W przypadku kwestii działań innowacyjnych są to przede wszystkim programy Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Regionalne Programy Operacyjne. Firmy na wsi obejmuje też Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Chcąc więc uzyskać dotacje z UE, określ swój cel, znajdź odpowiedni program i złóż wniosek według wzoru dostępnego na stronie programu. Zwróć uwagę na wymagane załącznik. Wniosek przejdzie następnie ocenę merytoryczną, która może trwać maksymalnie do 3 miesięcy. Jeśli decyzja o przyznaniu dotacji będzie pozytywna, zostanie Ci już tylko przygotowanie się do podpisania umowy o dofinansowanie.

Olga, f: Chronomarchie / Pixabay