mapa

Obszar działania komornika sądowego

Każdy komornik działa w ramach określonego rewiru, którego obszar terytorialny wyznacza Sądu, przy którym wykonuje on wyznaczone przez ustawę czynności. W ramach tego samego obszaru…